Avointa dataa asiakkaan parhaaksi

Maanantaina 1. helmikuuta koodari Joonas Rouhiainen kävi pokkaamassa VR:n huomionosoituksena palkinnon ansiokkaasta toteutuksestaan avoimen datan hyödyntämisessä.  Joonaksen koodaama junat.net sovellus avaa aikataulunäytön asemittain ja mukana on myös raidetieto. Toteutus on saanut hienosti julkisuutta myös mediassa.
Toteutus perustuu Liikenneviraston tarjoamaan avoimeen raideliikenteen dataan, joka löytyy rata.digitraffic.fi -palvelusta. Siellä on mm. junien reaaliaikaiset kulkutiedot, junien kokoonpanotiedot sekä aikataulu- ja liikennepaikkatiedot. Rajapinnan tarjoamat tiedot ovat kaikkien kiinnostuneiden vapaasti käytettävissä.

Avoin data ja avoimet rajapinnat ovat päivän sana. On hienoa, että meillä Suomessa julkisen liikenteen tietoa on jo varsin laajasti saatavana tällä tavoin. Avoin data mahdollistaa osaavalle tekijälle uusien sovellusten kehittämisen ja on hienoa nähdä, miten näitä syntyy ja käyttäjät ottavat niitä omakseen.

Avoimesta datasta kilpailutekijä

Olemme tällä alueella Suomessa ja Pohjoismaissa jopa vuosia monia muita maita edellä. Muualta Euroopasta tai Amerikasta ei avointa dataa vielä juurikaan ole saatavana. Kuitenkin esim. tutkimusyhtiö Gartner näkee ”Open Data” ja ”Crowdsourcing” -alueet globaalisti yhtenä lähivuosien merkittävimpänä megatrendinä. Tämän alueen osaaminen ja toteutukset voivat pian olla Suomelle IT-alalla kilpailutekijä.

VR:llä näemme kaiken tämän mahdollisuutena, ei uhkana. Uskon vahvasti siihen, että tulevaisuudessa yhä useampi yritys tulee mukaan tarjoamaan avointa dataa. Sen kautta syntyy uusia parempia tapoja hyödyntää olemassa olevaa tietoa, yhdistellä sitä ja toteuttaa uusia ja innovatiivisia palveluja – kuluttajan ja asiakkaan parhaaksi.

Kun tiedot on avattu, myös yritysten työtekijät voivat kehittää sovelluksia omaa työtään hyödyntämään. Meillä VR:llä on tästä hyvä esimerkki. Konduktööri Tuomas Savela koodasi Kopla-sovelluksen, jonka käyttö on levinnyt muidenkin konduktöörien pariin. Yritysten IT-osastojen tulee ymmärtää tämä kehitys ja maailman muuttuminen - ei yrittää tukahduttaa tai estää sitä, vaan ottaa asia positiivisena haasteena. Onhan tätä kautta saatavissa arvokkaita kehitysideoita juuri heiltä, jotka parhaiten tietävät oman työnsä tarpeet.

Jokaisen organisaation olisi hyvä miettiä, mitä kaikkea asiakkaita tai sidosryhmiä eri tavoin hyödyttävää tietoa voisi jakaa avoimien rajapintojen välityksellä. Tämän päivän teknologialla API-ratkaisut ovat kohtuullisen helposti ja maltillisin kustannuksin toteutettavissa. Tämä kehitys on meillä Suomessa hyvässä alussa, mutta kuitenkin vasta alussa.

Toivon avoimelle datalle ja avoimille rajapinnoille pitkää ikää. Kauan eläköön avoin data!

Kuva: Pixhill.com/Sergay Nivens

IT-ammattilaiset käänsivät katseet VR:n suuntaan

VR Group hyppää Universumin IT ihannetyönantajat listalla 58 sijaa ylöspäin ja kiilaa Suomen IT ammattilaisten ”Top 50” listalle. Vuonna 2014 sijoitus oli 100 ja nyt 2015 sijoitus on 42.

Olen itse kovin ilahtunut tästä noteerauksesta. Vaikka aivan kärkeen on vielä matkaa, nousu viime vuodesta on huima.

Kun katsoo tätä listaa, olemme mukana varsin kovassa joukossa. Listan kärkipäästä löytyy suomalaisia pelialan tähtiä, kansainvälisiä ja suuria IT-taloja. IT-alalla toimivien lisäksi mukana on IT:tä hyödyntäviä media-alan yrityksiä sekä laajoilla IT-toiminnoillaan paljon porukkaa työllistäviä organisaatioita. Ja nyt myös VR.

VR Groupissa IT on keskitetty toiminto, joka palvelee asiakkaitamme ja kaikkia konsernin liiketoimintoja. Näitä ovat matkustajaliikenne, VR Transpointin logistiikka raiteilla ja kumipyörillä, VR Track, junaliikennöinti ja kunnossapito -liiketoiminnot sekä Pohjolan Liikenne ja Avecra.

Jo työkentästä käy ilmi, että järjestelmien ja palvelujen kirjo on laaja. Vastuullamme on noin 150 operatiivista järjestelmää, niiden ylläpito ja kehittäminen. Osa järjestelmistä on erittäin liiketoimintakriittisiä.

VR:n toiminta näkyy joka päivä vahvasti monen suomalaisen arjessa ja on tätä kautta myös poikkeuksellisen laajan mediahuomion kohteena. Tämä koskee myös VR Groupin IT:n toimintaa. Työmme onnistuminen mitataan joka päivä julkisuudessa.

Kehitystyötä digitalisaation parissa

Olemme tehneet viime vuosina hurjasti töitä järjestelmien ja IT-palveluiden modernisoinnin ja tehostamisen kanssa. Samalla on kehitetty paljon uutta: kaikki keskeisimmät liiketoimintasovellukset on uusittu joidenkin projektien ollessa vielä kesken. Olemme ottaneet ennakkoluulottomasti käyttöön uutta pilviteknologiaa siellä, missä se on ollut tilanteeseen ja tarpeeseen sopivaa. Tällä hetkellä käynnissä on noin 30 projektia, joilla kehitetään uusia ratkaisuja liiketoiminnan tulevaisuutta rakentamaan.

IT on VR:llä liiketoiminnan mahdollistajan roolissa. Tämä rooli on viime vuosina vahvistunut ja kasvaa voimakkaasti juuri nyt. Digitalisaatio on yhä vahvemmin osa VR:n eri liiketoimintoja ja näemme sen selkeästi mahdollisuutena, emme uhkana. Tässä on meidän IT-ammattilaisillamme erityisen haasteellinen ja samalla huikean mielenkiintoinen työkenttä.

Osaamista, motivaatiota ja tekemisen iloa

Tämän kaiken tekevät kuitenkin ihmiset. IT-väki on VR:llä viime vuosina uusiutunut ja on tällä hetkellä hyvä sekoitus junioreita ja senioreita, osaamista eri yrityksistä ja aloilta, tekniikkaa ja bisnestä. On kovatasoista osaamista, motivaatiota ja työn iloa, rentoa fiilistä sekä tekemisen meininkiä. Moni taloon muualta tullut on todennut porukkaan päästyään ennakkokäsityksensä VR:stä muuttuneen – positiiviseen suuntaan.

Tästä on hyvä jatkaa, mielenkiintoista työtä on edessä paljon.

Ei ollenkaan pöllömpää hommaa!

Kuvat: Roope Permanto

Kaistaa mahdollisimman monelle

VR on rakentanut kaukoliikenteen juniin wlan-verkon kaikille matkustajille. Verkko on avoin, ja se löytyy verkkohaulla VR-junaverkko -nimellä. Palvelu on ollut käytettävissä nyt reilut kaksi vuotta. VR on ollut edelläkävijä palvelun toteuttamisessa. Samankaltaista maanlaajuista ratkaisua ei muualta löydy. Itävallassa on tosin käynnistetty vastaavanlainen projekti.

Juna on nettiyhteyksien kannalta vähän hankala ympäristö. Vaikka junan sisällä verkko on nopea, pullonkaulana ovat yhteydet ulkomaailmasta junan sisälle. Välillä mennään kallioleikkausten välissä, tunneleissa tai keskellä umpimetsää asumattomilla alueilla. Kentät vaihtelevat melkoisesti, ja nopeuksien noustessa yli 160:een kilometriin tunnissa alkaa kännykkäverkolla olla vaikeuksia pysyä vauhdissa.

Joidenkin lentoyhtiöiden koneissa tarjoama nettiyhteys otetaan tietoliikennesatelliittien kautta. Ne ovat Suomessa maan pinnalta katsottuna lähellä horisonttia. Junasta katsottuna ne jäävät lähes aina puiden tai maastoesteiden taakse. Junaverkko on tästä syystä rakennettu Suomessa toimivien teleoperaattoreiden palvelujen varaan. Junaverkko on ilmainen kaikille matkustajille, ja sen suosio ja käyttäjämäärät ovat kasvaneet koko ajan. Monet ovat hoitaneet työasioita verkon avulla, käyttäneet sähköpostia tai nettipalveluita.

Junasta löytyy kaikkien kännykkäoperaattorien ja lisäksi @450-verkon yhteydet. Eli kaikki kaista mitä junan ulkopuolelta löytyy, saadaan kyllä junaan sisään. Kun kenttä junan ulkopuolella muuttuu huonoksi, alkaa vaikeuksia kuitenkin tulla myös junan sisällä – erityisesti, jos samanaikaisia käyttäjiä junassa on paljon. Viime aikoina videoiden tai musiikin lataus verkon yli on yleistynyt, ja siihen ei junaverkon välityskyky nykyisellään riitä. Videon katsominen voi viedä kaistaa monikymmen- tai jopa satakertaisesti verrattuna muuhun nettikäyttöön. Käytännössä pari matkustajaa voi siis napata kaistan, joka riittäisi muuten koko junalle.

Operaattorien verkkokaista ei ole kuitenkaan kasvanut samaa tahtia kun kaistaa vaativien viihdepalvelujen käyttö. 4G-verkko tuo varmasti helpotusta, mutta se toimii vasta varsin pienellä alueella Suomessa. Haluaisimme VR:llä varmistaa, että kaikilla matkustajilla olisi käytössään edes kohtuullinen verkkoyhteys. Tästä syystä joudumme teknisesti rajoittamaan kaistasyöppöjen palvelujen käyttöä. Tämä ei toki ole mieluista, mutta tavoite on varmistaa perustason yhteys mahdollisimman monelle.

Teemme jatkuvasti yhteistyötä operaattorien kanssa, jotta yhteydet ratojen varrella olisivat nopeammat. Sitä mukaa kuin operaattorit saavat nopeampia yhteyksiä Suomeen, ne saadaan myös VR-junaverkon käyttöön.

Kaikki edellä kirjoittamani koskee vain VR:n tarjoamaa junassa olevaa wlan-junaverkkoa. Asiakas voi toki käyttää omaa mobiililaajakaistaliittymäänsä junassa kuten aiemminkin. Itse suosittelenkin matkaleffojen tai mielimusiikin lataamista ennen matkaa valmiiksi koneelle tai kännykkään ja VR-junaverkon käyttöä nettisivujen tutkimiseen.

1