VR Kunnossapito – underhåll

VR Kunnossapito tillhandahåller tjänster för underhåll av järnvägsmateriel.

Underhållsbolagets viktigaste kunder är VR Groups affärsverksamheter och enheter. Även HRT och Huvudstadsregionens Vagnpark Ab, som äger Flirt-närtrafikmaterielen, samt intresseföretaget Oy Karelian Trains Ltd, som äger de Allegro-tåg som används i trafiken till S:t Petersburg, är VR Kunnossapito kunder.

Målet för VR Kunnossapito är att tillhandahålla kostnadseffektiva tjänster för underhåll av järnvägsmateriel som motsvarar kundernas förväntningar. De viktigaste målen är en punktlig och säker tågtrafik samt allt bättre kvalitet och ökad effektivitet.

I bolagets tjänster ingår förebyggande underhåll av järnvägsmateriel, reparationer, tungt underhåll, tillverkning av godsvagnar och livscykelhantering av materiel. Bolaget erbjuder även experttjänster inom materielteknik.

VR Kunnossapito tar hand om underhållet av järnvägsmaterielen i depåer och maskinverkstäder i Helsingfors, Tammerfors, Kouvola, Joensuu, Karleby, Uleåborg och Pieksämäki.