Kuvausluvat

Tiedotusvälineet

Kaupalliset kuvaukset

 

 

Tiedotusvälineiden edustajien kuvausluvat

Tiedotusvälineiden edustajat eivät pääsääntöisesti tarvitse erillistä lupaa julkisilla paikoilla, kuten junissa ja asema-alueilla kuvaamiseen. Valo- tai videokuvaaminen ei kuitenkaan saa häiritä matkustusta, asiakaspalvelua eikä junaliikennettä. Kuvaajan on varmistettava kuvaustilanteen turvallisuus. Rata- ja laiturialueilla kuvaamiseen luvat ja ohjeet antaa Liikennevirasto.

  • Kuvaustilanteiden turvallisuuden ja sujumisen takaamiseksi tiedotusvälineiden edustajien toivotaan ottavan etukäteen yhteyttä VR Groupin viestintään, joka välittää tiedon tulevasta kuvaamisesta mm. junahenkilökunnalle.
  • Median edustajien ja kuvaajien pääsy yleisöltä suljettuihin ei-julkisiin tiloihin, kuten varikoille ja konepajoille, vaatii etukäteen pyydetyn luvan ja sopimisen.
  • Vetureihin ja ohjaamoihin pääsy edellyttää kirjallista lupaa, joka haetaan hyvissä ajoin vähintään viisi arkipäivää ennen kuvauksia.
  • Kansainvälisissä Suomen ja Venäjän välisissä matkustajajunissa kuvaamiseen ja haastattelujen tekemisiin on pyydettävä lupa. VR-konsernin viestintä voi antaa luvan vain Suomen puolella tehtäviin kuvauksiin. Lupien myöntämiseksi yhteydenotto viestintään tarvitaan vähintään kaksi arkipäivää ennen kuvauksia. Venäjän puolella tehtäviin kuvauksiin ja haastatteluihin on haettava lupa Venäjän rautateiden (RZD) viestintäyksiköstä. Englanninkieliset ohjeet löydät RZD:n verkkosivulta.


Tiedotusvälineiden edustajat tarvitsevat junissa matkalipun, jonka he hankkivat itse, jollei ole toisin sovittu. Toimistoajan ulkopuolella, iltaisin ja viikonloppuisin viestintä palvelee mediaa numerossa 0307 0123.

Tiedotusvälineiden toiminta Liikenneviraston alueilla

Liikenneviraston hallinnoimilla asemalaitureilla, rata-alueilla sekä viraston asemarakennuksissa ja muissa kiinteistöissä tapahtuvissa kuvauksissa pyydämme olemaan yhteydessä Liikennevirastoon viestinta@liikennevirasto.fi. Kuvauksissa tulee noudattaa Liikenneviraston turvallisuusohjeita.

Kuvaamisen rautatiealueella toivotaan noudattavan oikeita ja turvallisia käyttäytymissääntöjä. Kuvattaessa rautatieasemien laiturialueella tai radan läheisyydessä on noudatettava seuraavia ohjeita kuvaajan turvallisuuden ja häiriöttömän liikenteen takaamiseksi:

  • Radalle ei saa mennä.
  • Laiturin reunaa ei saa mennä 1,5 metriä lähemmäksi, ellei nouse junaan tai poistu junasta. Kuvauksesta ei saa aiheutua häiriötä junaliikenteelle eikä matkustajille.
  • Valot eivät missään muodossa saa häikäistä veturin kuljettajaa tai matkustajia, jotka liikkuvat laitureilla tai muualla rautatiealueella.
  • Laituritasosta ei saa mennä millään pitkällä esineellä (mikrofonilla tai valolampulla) 3 metriä lähemmäksi ajolankaa tai kääntöortta. Lisäksi on varottava sähköveturin tai junan kattorakennelmia ja virroitinta.
  • Valo- tai muut rakenteet eivät saa nousta radan sähköjohdinten yläpuolelle tai olla asetettu niin, että ne voisivat kaatua johtimille tai radalle.
  • Ajoneuvolla ajo laiturialueella on kielletty.

Muutoin on noudatettava, mitä on säädetty yleisillä paikoilla kuvaamisesta.

Liikennevirasto edellyttää, että mahdollisten vahinkojen varalta kuvaajalla on voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka piiriin kuuluvat kaikki kuvauksiin osallistuvat kuvausryhmän henkilöt. Luvan saaja vastaa kaikista kuvaustöihin liittyvistä kustannuksista sekä mahdollisista kuvausten aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

Kuvausluvat kaupallisiin kuvauksiin VR Groupin tiloissa

Kaupallisiin ja markkinointiin tarkoitettuihin kuvauksiin, kuten elokuviin, mainoksiin, musiikkivideoihin ja dokumentteihin sekä oppilaitosten harjoitustöinä tehtyihin kuvauksiin tarvitaan VR Groupin hallinnoimilla asemilla ja junissa kuvauslupa.

Kuvauslupa annetaan kirjallisena, ja sitä täytyy hakea vähintään kahta viikkoa ennen kuvaustilannetta. Lupaa arvioitaessa tarvitaan käsikirjoitus tai vapaamuotoinen selvitys kuvattavasta kohtauksesta. VR Groupilla on oikeus olla myöntämättä lupaa kaupalliseen kuvaamiseen, jos kuvaaminen häiritsee tarpeettomasti asiakaspalvelua, matkustajia tai junaliikenteen turvallisuutta. Lupaa myönnettäessä annetaan tarkemmat ohjeet ja ehdot kuvaamiseen.

Kaupallisten kuvausten yhteyshenkilö on Kaija Granqvist, kuvauslupapyynnöt sähköpostitse kaija.granqvist@vr.fi

Liikenneviraston hallinnoimilla asemalaitureilla, rata-alueilla sekä viraston asemarakennuksissa ja muissa kiinteistöissä tapahtuvissa kaupallisissa kuvauksissa ota yhteyttä osoitteeseen viestinta@liikennevirasto.fi. Kuvauksissa tulee noudattaa Liikenneviraston turvallisuusohjeita.