Tikkurilan kolmen aseman tarina

Tikkurila on rakentunut rautateiden ansiosta. Kaupunkikeskukselle on kertynyt asemahistoriaa jo 153 vuoden ajalta. Asema-alue on muuttumassa taas kerran. Rautatieasemien muutos kertoo samalla rautateiden ja kaupunkien kehityksen tarinaa Suomessa.

Tikkurilan ensimmäinen rautatieasema avattiin käyttöön Suomen ensimmäisen radan varrella, jossa junaliikenne alkoi vuonna 1862. Aseman suunnitteli arkkitehti Albert Edelfelt, ja arkkitehtuuri edustaa uusrenessanssityyliä.

Asemalla oli kaksi odotussalia eri junaluokkien asiakkaille ja lipunmyynti, matkatavaratilat sekä konttorit. Yläkerrassa oli asemapäällikön asunto. Tikkurilan rautatiealueelle rakennettiin kaikkiaan 35 erillistä rakennusta seuraavien vuosikymmenien kuluessa.

Nyt tämä tiiliasema toimii Vantaan kaupunginmuseona ja on ainoa säilynyt alkuperäinen tiilinen asemarakennus varhaisimmalta rataosuudelta. Molemmat pääteasemat ovat hävinneet, eli Hämeenlinnan ja Helsingin ensimmäiset asemat. Ensimmäisen radan puuasemista ovat säilyneet Turenki, Hyvinkää, Kerava ja Järvenpää.

Uusi asema lähiliikenteen tarpeisiin 1970-luvulla

Helsingin seudulla aloitettiin 1970-luvulla lähijunaliikenne, ja konseptiin kuuluivat uudentyyppiset rautatieasemat. Seuraava Tikkurilan asemarakennus valmistui alikulkutunneleineen vuonna 1978.

Tämän Tikkurilan aseman vaikutteita voi hakea Tanskasta, joka oli edelläkävijä maa modernissa asema-arkkitehtuurissa. Asema on matala, tasakattoinen ja punatiilinen. Odotushallin ja lipunmyynnin lisäksi asemalla oli vain yksi erillinen kioski asiakaspalvelutilana. Suunnittelijana oli rautatiearkkitehti Olavi Vanninen.

Vanhoja tyylisuuntia ei arvostettu 1970-luvun Suomessa, vaan tilalle haluttiin uusia moderneja rakennuksia. Vähitellen Tikkurilassakin kaikki muut rautatierakennukset purettiin alueelta ja aseman viereen tuli linja-autoterminaali.

Liike- ja matkakeskus Dixi lentokenttäyhteyttä varten   

Tikkurilasta tuli sekä kauko- että lähiliikenteen asema, jossa kaikki junat pysähtyvät. Asemasta haluttiin kehittää liikenteen solmukohta, johon sijoittuu kauppoja, julkisia palveluja, toimitiloja, hotelli sekä lähikortteleihin paljon uusia asuntoja. Bussiterminaali sijoitettiin samaan tasoon junien kanssa.

Tämän vuoden alussa avattiin Tikkurilan uusi liike- ja matkakeskus Dixi. Tikkurilan aseman merkitys korostuu, kun liikenne Kehäradalla alkaa ensi kesänä ja Tikkurilasta pääsee suoraan junalla lentoasemalle.

Dixin suunnittelijana toimi arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki. Rakennus edustaa eurooppalaista 2000-luvun rautatieasemien kehitystrendiä ja muuttaa täysin koko Tikkurilan keskustan mittakaavan.  Punatiilen ovat korvanneet korkeissa julkisivuissa lasirakenteet ja värillinen pinnoitettu pelti.

Tikkurilan aseman rautatiematkustajia palvelee nyt liikekeskuksen maantasokerroksessa oleva lipputoimisto. Laituritasoille siirrytään radan päälle Liikenneviraston rakennuttaman asemasillan kautta, jossa varsinaiset odotustilat sijaitsevat. Asemasillan arkkitehtina toimi Timo Meuronen Aihio-arkkitehdeista.

Lähiliikenneaseman purkaminen alkaa lähiaikoina, kun uuden liike- ja matkakeskusrakennuksen laajennusvaiheen rakentaminen aloitetaan. Aika näyttää, millainen tulee olemaan tämänkertaisen asema- ja liikerakennuksen elinkaari.

Katso matkakeskus Dixin avajaisista kertova video.

Kuvat: VR Group / Ville Rinne ja Vantaan kaupunginmuseo

Tulokset tukkii turvat kii

Urheiluslangilla ilmaistuna tällaista tuuletusta kuulee kentän laidalla ja kiekkokaukaloissa.

Kahden fudispojan äitinä ja fudisvalmentajan vaimona tämä tuuletus sopii mielestäni hyvin kuvaamaan myös viime vuoden upeaa tulosta VR Groupin ideatoiminnassa.

Viime vuonna hyväksyimme toteutukseen tai jo toteutimme 362 ideaa – eli yksi maaliin viety idea lähes jokaiselle vuoden päivälle.

Kaiken kaikkiaan meillä kirjattiin loistavasti 1 848 ideaa.

Maaliin viedyt ideat motivoivat

Lähes joka päivä viime vuonna ainakin yksi ideoija tuuletti iloisena: "Mä tein sen, mun idean ansiosta asiat ovat piirun verran paremmin!"

Puhumme isoista asioista sekä yksilö- että yritystasolla.

Paras palkinto on monen ideoijan mielestä se, kun idea toteutetaan. Sen lisäksi meillä maksetaan idean nettohyödystä osa ideoijalle.

Maaliin viedyt ideat näkyvät viivan alla ja motivoivat ideoijia.

Ideointi on joukkuepeliä

Ideointi ei ole vain yksilölaji, vaan se on aina joukkuepeliä.

Meillä joukkuepeliin osallistui 1 300 henkilöä peukuttamalla, kommentoimalla tai arvioimalla 18 366 kertaa toisten ideoita viime vuonna.

Ideoita kirjasi 787 eri henkilöä, joista kaikista aktiivisimpia ovat konduktöörit.

Yli 60 % ideoista tulee junahenkilökunnalta. Näistä ideoista yli puolet on asiakaskokemusta parantavia ideoita.

Patentti Pendolinolle

Viime vuonna yksi patenttihakemukseen johtanut keksintö liittyi Pendolinon kallistusjärjestelmään.

Kallistusjärjestelmässä on ollut koko historiansa ajan ongelmia. Yksi merkittävimmistä ja kalleimmista vikojen aiheuttajista on liittynyt koria ohjaavaan servoventtiiliin.

Yksi keksijöistä, Helsingin varikon ryhmäpäällikkö Anssi Iso-Heiko, kertoo saaneensa patenttihakemukseen johtaneen idean eräästä lehtiartikkelista.

Keksinnöllä saavutetaan merkittävää säästöä kunnossapitokustannuksissa ja parannusta liikennöinnin luotettavuudessa.

Yhteistyötä yliopiston kanssa

Tampereen teknillinen yliopisto esitteli artikkelissaan uutta mullistavaa tapaa korvata vastaavanlainen venttiili sarjalla pienempiä, toiminnaltaan yksinkertaisempia on-off-venttiileitä.

Tästä tekniikasta käytetään yleisnimitystä digitaalihydrauliikka.

Iso-Heiko oivalsi artikkelista, että tässä tekniikassa saattaisi olla vastaus meidän ongelmaamme. Hän vakuuttui tämän tekniikan soveltuvuudesta ja lähestyi yliopistoa kirjeitse.

Siitä se asia sitten lähti jalostumaan.

Tämä on kannustava esimerkki siitä, että pallo kannattaa ottaa rohkeasti haltuun ja kuljettaa se määrätietoisesti maaliin.

Poikkeustilanteissa kootaan junapalapelejä

VR:llä on kaukoliikenteessä yhteensä noin 500 yksittäistä matkustajavaunua sekä 16 kiskobussia ja 18 Pendolinoa.

Junien ja vaunujen käytölle, huolloille ja kokoonpanoille on etukäteen tehty tarkat suunnitelmat, joita kuitenkin joudutaan poikkeustilanteissa äkillisesti muuttamaan.

Operaatiokeskuksessa toimii kaukoliikenteen kalustonohjaus, joka valvoo kaukoliikenteen junien kokoonpanoja ja vaunustojen kiertoa ja tekee näihin tarvittaessa muutoksia.

Korvaavat junarungot käytössä  

Esimerkiksi ratakatkojen yhteydessä joidenkin asemien välinen matka joudutaan korvaamaan linja-autoilla. Tällöin myös junat joudutaan kääntämään poikkeuksellisissa paikoissa takaisin tulosuuntaansa.

Tällaisissa tapauksissa käy usein niin, että bussikyydin jälkeen jatkava junarunko onkin erilainen kuin alkuperäinen juna. Kaukoliikenteen kalustonohjaajalla on tärkeä rooli tämän hajonneen palapelin uudelleen kokoamisessa.

Turvallinen matkanteko varmistetaan  

Junan jarrut tarkastetaan aina konduktöörin tai ratapihahenkilökunnan toimesta, kun junan kokoonpano muuttuu, esimerkiksi silloin kun veturi vaihtaa junan toiseen päähän.

Jos jarrujen tarkastaja huomaa jotain poikkeavaa, hän ilmoittaa siitä operaatiokeskukseen kalustonohjaajalle, joka syöttää muutokset järjestelmään. Tällöin junalle saadaan uudet tiedot jarrutuskyvystä, mikä on turvallisen junamatkan ehdoton edellytys.

Kuva: VR Group / Ville Rinne

Tekstiä korjattu Pendolinojen lukumäärän osalta 4.2.

Esimiehen uudenvuodenlupaus

Hyvä uudenvuodenlupaus on kohtuullinen ja realistinen. Sille voi myös asettaa aikataulun. 

Samaan tapaan neuvoimme VR-konsernin esimiehiä miettimään esimiestyönsä kehittämiseen liittyvää esimieslupausta vuodelle 2015.

Olemme tehneet muutaman viime vuoden aikana isoja panostuksia esimiestyön kehittämiseen uudistamalla esimiesrakenteita ja panostamalla esimiesrekrytoineihin sekä -valmennuksiin.

Panostukset huipentuivat viime vuoden aikana läpivietyyn projektiin, jonka tuloksena VR:läinen johtaminen ja odotukset esimiestyölle kiteytettiin menestyvän esimiestyön malliksi.

Lanseerasimme menestyvän esimiestyön mallin syksyn johtoryhmäpäivillä, ja jokainen VR:läinen pääsi tutustumaan siihen syksyn henkilöstötutkimuksessa.

Tutkimuksen esimiestyötä koskevat kysymykset oli jäsennetty uuden mallimme mukaan. Lisäksi jokainen esimies sai tutkimuksen tuloksena esimiesraportin ja -indeksin, joka mittaa esimiestyössä onnistumista.

Lupaukset osaksi arjen esimiestyötä

Halusimme varmistaa, että tutkimuksen tulokset hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Normaalien purkutilaisuuksien ja keskustelujen lisäksi jokainen esimies antaa omaa työtään kehittävän esimieslupauksen vuodelle 2015, saamaansa palautteeseen ja menestyvän esimiestyön malliin pohjautuen.

Lupaus käydään läpi oman esimiehen kanssa ja samassa yhteydessä sovitaan, miten lupaus toteutuu osana arjen esimiestyötä.

Lupaus on myös osa kehityskeskusteluja; esimiehen omaa ja alaisen kanssa käymää keskustelua.

Jokaisen esimiehen vastuulla on varmistaa, että lupaus toteutuu vuoden 2015 aikana.

Osa esimiehistämme on jo antanut lupauksena ja julkistanut ne esimiespäivillä, videotervehdyksenä, suullisesti työyhteisössä tai kehityskeskusteluissa.

On hienoa seurata, kuinka hyviä ja konkreettisia – arjen käytäntöihin vaikuttavia – esimieslupauksia on annettu!
 


 

Vuosi vaihtui, lupauksia lunastettiin

Vuodenvaihteeseen liittyy lupausten antaminen. Ihmiset asettavat itselleen tavoitteita, joita haluavat omalla kohdallaan edistää.

Liisan seikkailut Ihmemaassa -kirjassa todetaan: ”Jos et tiedä, mihin olet menossa, niin mikä tahansa tie vie sinne.”

Asetetuilla tavoitteilla on tärkeä tehtävä. Ne ohjaavat niin yksilöiden kuin yritystenkin tekemistä. Näin kuljetaan haluttua tietä eikä haahuilla ympäriinsä päämäärättömästi.

VR Group antoi muutama vuosi sitten viisi ympäristölupausta, jotka se lupasi lunastaa vuoden 2020 loppuun mennessä.  Ympäristölupaukset ohjaavat meitä pitkäjänteiseen toimintaan.

Lupauksia annettiin…

Ympäristölupauksista kaksi on kohdistettu ilmastonmuutoksen hillintään – tavoitteena on parantaa junaliikenteen energiatehokkuutta 20 prosenttia ja nostaa uusiutuvan energian osuus koko konsernissa yli 60 prosenttiin.

Yksi lupaus liittyy maaperän pilaantumisen estämiseen ja siistin ympäristön vaalimiseen. Tavoitteena on, ettei kemikaalien käsittelyssä ja vaarallisten aineiden kuljetuksissa satu merkittäviä maaperän pilaantumista aiheuttavia vuotoja.

Neljäs lupaus käsittelee jätehuoltoa ja kierrätystä. Tavoitteena on, että kaatopaikalle joutuvan jätteen osuus jätteen kokonaismäärästä on alle 15 %.

Viidentenä lupauksena VR Group haluaa olla vihrein valinta – ympäristöystävällisin matkustuksen ja kuljettamisen kumppani asiakkaille ja yhteiskunnalle. Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan asiakastutkimusten avulla.

…ja lupauksia lunastettiin

Lupausten lunastamiseen on vielä paljon aikaa jäljellä, mutta on tärkeää vähän väliä tarkastella, että olemme oikealla tiellä ja menossa oikeaan suuntaan.

Energiatehokkuudessa on ollut hyvää kehitystä etenkin tavarajunaliikenteessä, jossa sähkövedon osuus ja junapainot ovat kasvaneet lupaavasti.

Koko junaliikenteen osalta tehokkuuden parantaminen jatkuu aloitetussa energiahankkeessa. Energiahankkeessa tarkastellaan liikennerakennetta ja liikenteen ohjausta. Lisäksi siinä valmistellaan veturinkuljettajan ajamista tukevan älyteknologian käyttöönottoa.

Vaarallisten aineiden kuljetukset ovat pääosin kulkeneet mallikkaasti. Turun ratapihalla typpihappovuoto aiheutti loppuvuodesta laajamittaisen hälytyksen, mutta varsinainen vuoto osoittautui onneksi vain muutamaksi litraksi.

Jätehuollon ja kierrätyksen osalta kuluneena vuotena otettiin aimo loikka eteenpäin, kun Vantaan uusi jätevoimala käynnistyi ja pääkaupunkiseudun sekajätteet poltetaan energiaksi. Helsingin varikolla tehtiin myös muutoksia jätteen lajitteluun sekajätteen vähentämiseksi.

Kulunut vuosi oli ympäristölupausten osalta oivallinen. Jos oli Liisa Ihmemaassa hieman hämillään omasta suunnastaan, on se VR Groupissa hyvin selvillä. Tästä on hyvä jatkaa!