Voittavaa joukkuetta rakentamassaVR:n lähiliikenteen kunnossapitoyksikössä eletään mielenkiintoisia aikoja. Olemme viimeisten vuosien aikana tehostaneet ja kehittäneet toimintojamme osana koko VR:n kehitysohjelmaa. Jatkossa vauhti kuitenkin kiihtyy entisestään, sillä vuosikymmenen lopussa on edessä todellinen testi iskukyvyllemme: HSL-alueen lähijunaliikenteen kilpailutus. Voidaksemme menestyä kilpailutuksessa tarvitsemme oikeat ihmiset oikeille paikoille – toisin sanoen voittavan joukkueen.

Tulossa oleva kilpailutus tarjoaa poikkeuksellisen mielenkiintoisen haasteen ja samalla selkeän päämäärän jokapäiväiselle toiminnallemme. Mihin asioihin haluamme sitten panostaa matkalla kohti voittoa? Tässäkin työssä kaikki lähtee ihmisistä ja sen takia laadukkaalla esimiestyöllä on äärimmäisen tärkeä rooli. Esimiehen pitää olla tasapuolinen ja kannustava sekä samalla erittäin tavoitehakuinen ja käytännön haasteet ripeästi ratkaiseva. Toinen iso teema on asioiden tekeminen mahdollisimman älykkäästi. Tämä tarkoittaa muun muassa prosessien ja tietojärjestelmien kehittämistä siten, että mahdollisimman iso osa työajasta kuluu meillä kaikilla tuottavaan työhön. Datan hyödyntäminen on tässä isossa roolissa ja laadukkaalla analytiikalla ja suunnittelulla varmistamme, että ihmiset ja materiaalit ovat aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

VR yrityksenä sekä koko joukkoliikennemarkkina ovat molemmat erittäin mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa, minkä johdosta mielenkiintoista ja haastavaa tekemistä riittää. Itse tulin taloon kuutisen vuotta sitten vastavalmistuneena valtiotieteiden maisterina ja olen edennyt asiantuntijatehtävistä ensin asiantuntijoiden esimieheksi ja nyt yksikön vetäjäksi. Hirveän montaa kertaa en tänä aikana ole taloustieteen luennoilla oppimiani osittaisdifferentiaaliyhtälöitä tarvinnut, mutta siitä huolimatta (tai ehkä juuri sen takia) hauskaa on ollut ja paljon uutta on opittu!

Jos sinulla on kykyä ja halua kehittää toimintaa sekä nähdä työsi tulokset konkreettisesti ihmisten jokapäiväisessä arjessa, tervetuloa voittavaan joukkueeseen.

Kehärata – lähiliikenteen sykkivä sydän

Kesällä avattava Kehärata on kätevä junayhteys lentokentälle sekä pääkaupunkiseutulaisille että kaukojunamatkustajille. Kehärata on myös keskeinen osa pääkaupunkiseudun työmatkaliikenteen verkostoa.

Uusi rata tarvitsee myös uudet aikataulut, jotka VR ja HSL suunnittelivat yhteistyössä.

Suunnittelussa käytimme apuna nykyisen liikenteen ajoaika- ja myöhästymistietoja, koeajoja sekä ajoajan simulointeja.

Koeajoista keräsimme talteen junan teho- ja jarrutustietoja sekä tilastoimme ajoajat asemaväleittäin. Lisäksi kävimme kellottamassa nykyisten asemien pysähdysajat ruuhkaliikenteen aikana.

Kolme kierrosvaihtoehtoa vertailussa    

Kerätyn tiedon pohjalta määritettiin Kehäradan kierrosaika. Kierrosaika koostuu junan ajoajasta, asemien pysähdysajoista ja Helsingin kääntymisajasta.

Suunnittelutyön aikana esillä oli kolme erilaista kierrosaikavaihtoehtoa:

  1. 55 min. kierros siten, että ohitetaan Ilmala, Käpylä ja Tapanila
  2. 60 min. kierros siten, että ohitetaan Käpylä ja Tapanila
  3. 60 min. kierros siten, että ei ohiteta mitään asemia

Ensimmäinen vaihtoehto osoittautui epärealistiseksi, kun pääsimme huhtikuussa tekemään ensimmäiset koeajot uudella rataosuudella.

Jäljelle jäi kaksi vaihtoehtoa, joista HSL valitsi liikennöintimalliksi 60 minuutin kierroksen kaikilla asemilla pysähtyen.

Kehärata yhdistää kaupunkiradat      

Kehärata yhdistää nykyiset Martinlaakson ja Tikkurilan kaupunkiradat yhdeksi kaupunkiratakokonaisuudeksi, jossa junat sekä lähtevät Helsingin ruuhkaiselta päärautatieasemalta että saapuvat sinne. 

Kehärata muodostaa pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen sydämen, jonka luotettava toimiminen on ehdoton elinedellytys koko lähijunaliikenteen luotettavuudelle.

Kirjoittaja on VR:n lähiliikenneyksikön suunnittelupäällikkö. 

Kuvat: Liikennevirasto/Kehärata

1