Kovaa menoa Pariisissa

Pariisi on esiintynyt viime kuukausien aikana kansainvälisissä uutisotsikoissa sekä hyvässä että pahassa. ISIS järjestön terroristit järkyttivät maailmanrauhaa terrori-iskuilla. Toisenlainen isku koettiin viime lauantaina, kun Ranskan ulkoministeri Laurent Fabius nuijan iskulla vahvisti uuden ilmastosopimuksen syntyneen.

Nyt saavutetulla sopimuksella on tärkeä merkitys. Edellisen kerran vuonna 2009 yritettiin Kööpenhaminassa päästä sopimukseen, mutta siinä epäonnistuttiin. Tuloksena oli pelkkää kohinaa.
Nyt päätetty sopimus antaa ilmastotyöhön vahvan poliittisen signaalin, joka tulee ohjaamaan kaikkien osapuolien toimintaa tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana. Ilmastonmuutosta on hillittävä siten, että keskilämpötilan nousu on selvästi alle 2 Celsiusastetta.

Uusi sopimus on lähtölaukaus vallankumoukselle, joka tähtää hiilineutraalien tuotteiden valmistamiseen ja palvelujen tuottamiseen.

Liikenteen rooli ilmastotyössä korostuu 

Nykyisin liikenteen osuus kasvihuonekaasupäästöistä on noin viidennes. Jatkossa kun muut sektorit pystyvät vähentämään päästöjään nousevat liikennesektorin päästöt jo kolmannekseen kokonaispäästöistä.  

Erityisen haasteellista uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto on liikennesektorille, joka tähän asti on lähes täysin perustunut fossiilisten polttoaineiden käyttöön.

Raideliikenne edelläkävijänä

Rautatieliikenne toimi edelläkävijänä jo 1800-luvulla, kun höyryhepo korvasi hevosvankkurit. 1900-luvulla muiden liikennemuotojen kehittyminen vähensi rautatien merkitystä ja uhkana oli jopa sen hiljalleen tapahtuva näivettyminen.

1900-luvun loppupuolella suurnopeusjunaliikenteen käynnistäminen käänsi kehityssuunnan, ja rautatiet enenevässä määrin kasvatti markkinaosuuttaan keskipitkänmatkan liikenteestä.

Nyt rautatieliikenne toimii taas edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä ilmastonmuutoksen hillitsijänä. Energiatehokkuus ja uusiutuvan sähköenergian käyttö on jo laajasti käytössä rautatieliikenteessä.

Kohti hiilineutraalia liikennettä

Vaikka rautatieliikenne on jo kehityksen eturintamassa, on vielä varaa parantaa. Energiatehokkuutta voidaan edelleen parantaa ja sähkövedon osuutta lisätä.

VR Groupissa on käynnistetty laaja energiatehokkuushanke, jonka yhteydessä vetureihin ja sähkömoottorijuniin asennetaan energiatehokasta ajamista tukevaa teknologiaa.  Jatkossa veturinkuljettaja entistä paremmin pystyy ennakoimaan liikennetilanteen ja sopeuttamaan tehonkäytön liikennetilanteen edellyttämälle tasolle.  

Sähkövedon osuuden lisäämiseksi tulisi satsata rataosien sähköistykseen.  Yleisestikin koko ratainfraan tulisi panostaa enemmän, koska nykyisestä rataverkosta yksiraiteista rataa on noin 90 prosenttia. Tällä on suuri vaikutus radan kapasiteettiin ja läpäisykykyyn.

Kohti hiilineutraaleja matkustusta ja kuljetuspalveluja – raiteilla ollaan.