Korjausvelan kimppuun

VR Group on valtion sataprosenttisesti omistama yhtiö, jolla on rautainen kokemus junaliikenteen harjoittamisesta.

Koko liikennesektori elää tällä hetkellä keskellä jatkuvasti kiristyvää kilpailua.

Liikennealan toimijoihin kohdistuu valtavia odotuksia ja paineita monelta suunnalta: teollisuuden rakennemuutos, taloudellinen ja geopoliittinen epävarmuus sekä asiakkaiden ja yhteiskunnan odotukset.

Joudumme VR:llä miettimään monta asiaa uusiksi.

Kiristyvässä kilpailutilanteessa erityisen selväksi tulee se, että junaliikenteessä eri toimijoiden pitää puhaltaa yhteen hiileen: operaattorin pitää ajaa turvallisesti ja täsmällisesti junia ja valtion pitää huolehtia rataverkon hyvästä kunnosta.

Kaiken tämän pitää palvella parhaalla mahdollisella tavalla elinkeinoelämän ja matkustajien tarpeita.

Näistä syistä kiinnostuksemme kohdistuu erityisesti hallituksen liikennepoliittisiin ja omistajaohjausta koskeviin linjauksiin.

Pitkäjänteisyyttä liikennesektorin linjauksiin

Pelkkien hallitusohjelmakirjausten pohjalta on vaikea sanoa, mitä liikennesektorilla tulee tapahtumaan seuraavien neljän vuoden aikana. Kesän aikana laadittava tarkempi toimintasuunnitelma tuo tähän varmasti selvennystä.

Yritykselle tärkeää on se, että linjauksia tehdään pitkäjänteisesti. Pitää olla selkeä visio siitä, minkälaista tulevaisuutta tavoitellaan.

Hallitus on luvannut, että liikenneverkon korjausvelkaa ryhdytään vähentämään. Liikenneväylien korjausvelka on 2,4 miljardia euroa, josta rataverkon korjausvelan osuus on noin puolet.

Luvattu 600 miljoonaa euroa liikenneverkon korjausvelan vähentämiseen on toteutuessaan hyvä alku. Korjausvelan vähentämistä jää tämänkin jälkeen vielä seuraaville hallituksille.

Rataverkon huono kunto haittaa päivittäistä liikennöintiä toimintavarmuuden huonontumisena ja myöhästymisinä.

Ratainvestoinnit palvelevat vientiteollisuutta

 

Junaliikenteen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että olemassa oleva rataverkko pidetään hyvässä kunnossa. Tämän lisäksi tarvitaan myös kehityshankkeita, jotka luovat uutta liikettä yhteiskuntaan.

Kotimaan raskas vientiteollisuus tarvitsee mahdollisimman korkeatasoisen logistiikan turvatakseen kilpailukykynsä.

Akselipainon nosto on yksi tehokas keino, kun haetaan tehokkuutta kuljetuksiin. Kotimaisista asiakkaista akselipainon nostosta hyötyisivät ensisijaisesti metalli- ja metsäteollisuus sekä kemianteollisuus.

Rataosan Iisalmi-Ylivieska-Kontiomäki perusparannus ja sähköistys, Luumäki-Imatran kaksoisraide ja palvelutason parantaminen sekä Kouvola-Kotka/Hamina palvelutason parantaminen palvelisivat elinkeinoelämän tarpeita.

Hallitusohjelma asettaa tavoitteeksi puun käytön lisäämisen 15 milj. kuutiometrillä vuodessa. Tällaisten määrien liikuttaminen edellyttää investointeja muun muassa raakapuuterminaaleihin ja rataverkon sähköistämiseen.

Junaliikenteen hyödyt elinkeinoelämälle tulevat esille juuri suurten kuormien kuljettamisessa.

Yksi on kuitenkin selvää – junaliikenne on myös tulevaisuudessa ympäristöystävällinen ja tehokas tapa kuljettaa tuotteita ja asiakkaita.

Avainsanat: , Rataverkko, , Junaliikenne