VR Groups kommunikationsenhet betjänar

Vi betjänar media på journummer 0307 0123. Journumret svarar 24/7.


Våra e-postadresser är i formen förnamn.efternamn@vr.fi.   

Direktör för samhällsrelationer och miljö

Otto Lehtipuu
tfn 040 8622 014

 Ledningsassistent

Kaija Granqvist
tfn 040 8621 810

Kommunikationschef

Mika Heijari

Kommunikationsspecialist 

Kaisa Enkkelä

 

Kommunikationsspecialist 

Taina Kuitunen

 

Kommunikationsspecialist

Jenni Manu

 

Postadress:
VR-Group Ab
Kommunikationsenheten
PB 488 (Vilhelmsgatan 13)
00101 Helsingfors

 

 

Kontakta koncernens kommunikationsenhet

VR Group mediadesk +35830 70123 eller email: viestinta(a)vr.fi.