Maantieteellinen sijainti, pohjoisen talvi ja yksiraiteinen rataverkko

Liikenne Länsi-Eurooppaan edellyttää erikoiskalustoa ja lähes aina laivayhteyttä.

Yhteydet Venäjälle ovat sen sijaan hyvät muun muassa yhteisen raideleveyden ansiosta. Siksi Venäjä on VR Groupille kansainvälistymisen luonnollinen suunta.

Sääolosuhteet, kuten lumi, lämpötilan vaihtelut ja maan routiminen, on otettava huomioon esimerkiksi liikennöinnissä ja kalustohankinnoissa. Vaikeat talviolosuhteet, kuten runsas lumi ja pakkanen, heikentävät rataverkon liikennöitävyyttä ja vaikuttavat kalustoon.

Suomessa väestön määrä on pieni ja asutus on keskittynyt Etelä-Suomeen. Asutuskeskusten väliset etäisyydet ovat pitkät Etelä-Suomen ulkopuolella. Valtaosa eli 90 prosenttia rataverkosta on yksiraiteista toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Nämä tekijät on huomioitava muun muassa matkustajaliikenteen vuoroja ja reittejä suunniteltaessa. Rataverkon yksiraiteisuus vaikuttaa junaliikenteen täsmällisyyteen.