Ohjeita laskutukseen

Nopean ja virheettömän laskunkäsittelyn varmistamiseksi pyydämme toimittamaan ostolaskumme ensisijaisesti verkkolaskuna. Pakollisten laskutustietojen lisäksi pyydämme varmistamaan, että ostolaskusta ilmenevät alla olevat lisätiedot.

Laskussa tulee olla seuraavat lisätiedot

  • ostotilaus- ja/tai VR:n sopimusnumero
  • annettu projektitunnus tai tilaajan nimi
  • annettu kustannuspaikka
  • tilaajan pyytämä investointi- tai seurantakohdetunnus
  • toimitusosoite

VR Track Oy:llä on oikeus hylätä ja palauttaa lasku sekä vaatia laskuttajalta uusi lasku, mikäli siinä on puutteelliset vastaanottajatiedot. Vastaanottajatiedot määritellään sopimusliitteessä tai tilauksella. Uuden laskun eräpäivä määritellään normaalien sopimusehtojen mukaisesti uuden laskun saapumisesta.

Huomioithan lisäksi nämä

Arkaluonteiset tiedot

Laskutusosoitteisiin lähetettävissä verkkolaskuissa tai paperimuotoisissa laskuissa tai niiden liitteissä ei saa olla salassa pidettäviä tietoja (esim. sosiaaliturvatunnuksia, henkilöihin liittyviä terveystietoja tai luottamuksellisia sopimustietoja).

Pankkiyhteystiedot

Kaikki pankkitilit ilmoitetaan IBAN-muodossa ja BIC-pankkitunnuksella.

Sähkön laskutus

Nämä ohjeet eivät koske sähkölaskutusta. Sähkön laskutukseen liittyvälle aineistolle on erikseen ilmoitettu sisältövaatimukset ja yhteystiedot. Sähkön jakelun keskeytysilmoitukset, sähkön kulutuksen seurantaan liittyvät dokumentit tai tiedotteet lähetetään erikseen sovittuun
osoitteeseen.

Kuljetusalihankinta ja yhteistyökumppaneille osoitetut laskut

Nämä ohjeet eivät koske kuljetusalihankkijoiden erikseen sovittuja aineistotoimituksia eivätkä laskutusta, joka on osoitettu VR-konsernin yhteistyökumppaneille.

Laskutusosoitteemme

Laskutusosoitteeseen ei saa lähettää muuta aineistoa kuin laskuja liitteineen.

Verkkolaskut

OVT-tunnus 003710078223
Operaattori BAWCFI22 (Basware Oyj)

Paperilaskut

VR Track Oy
PL 42
00232 HELSINKI