Vahvasti säädelty toimintaympäristö

Koko rautatiesektoria ja merkittävää osaa VR Groupin toiminnasta säännellään tarkasti sekä EU:ssa että kansallisella tasolla. Sääntely on dynaamista ja se muuttaa VR Groupin toimintaympäristöä jatkuvasti.

Toimintaympäristömme on maantieteellisen sijainnin vuoksi poikkeuksellinen moniin muihin Euroopan maihin verrattuna. Siihen vaikuttavat myös monet maailmanlaajuiset ilmiöt ilmastonmuutoksesta globalisaatioon.

VR Group pyrkii vaikuttamaan toimintaympäristöönsä erilaisin keinoin. Konsernin vaikuttamistoimien painopiste liittyy valtion omistaman ja Liikenneviraston hallinnoiman rataverkon kehittämiseen, koska monet konsernin omat kehittämistoimet, kuten matka-aikojen lyhentäminen ja tavaraliikenteen tehostaminen, edellyttävät nykyistä parempaa infrastruktuuria. Valtion panostukset rataverkkoon tarjoaisivat mahdollisuuksia myös VR Trackille.

Lue lisää VR Groupin toimintaympäristöstä VR Groupin sivuilta.