Työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille

Oman työn vaarojen tunnistaminen on olennainen osa toimintaamme.

Työturvallisuustoiminta on keskeinen osa jokapäiväistä työtämme. Toteutamme sitä järjestelmällisessti ja tavoitteellisesti kaikessa toiminnassamme. Jokaisen vastuulla on puuttua riskialttiiseen toimintaan ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista. Sattuneista vaaratilanteista ja virheistä opitaan. 

Työturvallisuustoiminnan tavoitteena on edistää työn turvallisuutta ja henkilöstön työkykyä siten, että myös tuottavuuteen, laatuun, yrityskuvaan ja henkilöstön hyvinvointiin voidaan vaikuttaa positiivisesti.

Määrittelemme vuosittain työturvallisuuden tavoitteet sekä mittarit, joita seuraamme tiiviisti. Panostamme erityisesti ennakoiviin toimenpiteisiin sekä aktiiviseen työturvallisuutta edistävään viestintään.