Turvallisuus on toimintamme kulmakivi

Varmistamme turvalliset toimintatavat ja olosuhteet. 

Toimintamme kantavana ajatuksena on kokonaisvastuumme rautateiden ja henkilöstön turvallisuudesta. Mikään toiminnassamme ei saa vaarantaa henkilö- ja tavaraliikenteen turvallisuutta, ja toisaalta junaliikenne ei saa vaarantaa työntekijöittemme tai kumppaniemme turvallisuutta.

Panostuksemme työ- ja liikennöinnin turvallisuutta parantaviin ennakoiviin toimenpiteisiin on suuri, ja pyrimme kaikin tavoin edistämään alamme turvallisuuskehitystä.

Koulutamme ja perehdytämme uusia ja nykyisiä työntekijöitämme turvallisiin toimintatapoihin, samoin huolehdimme alihankkijoistamme ja kumppaneistamme.

Turvallisuusjärjestelmämme koostuu työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmästä, liikennöinnin turvallisuusjohtamisjärjestelmästä sekä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin myöntämästä turvallisuustodistuksesta.