Vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaamme

Vastuullisuus on toimintamme perusta sekä yksi arvoistamme.  

Vastuullisuus tarkoittaa meille asiakkaista, henkilöstöstä, ympäristöstä, turvallisuudesta ja taloudesta huolehtimista.

Tarjoamme asiakkaillemme turvallisia ja entistä tehokkaampia ratkaisuja, joiden tuottamisessa hyödynnetään modernia tekniikkaa.

Taloudellisen vastuun näkökulmasta vastuullisuus antaa pohjan talouden johtamiselle. Toimimme laadukkaasti ja pyrimme luomaan kannattavaa kasvua.

Henkilöstönäkökulmasta keskeistä on hyvänä työnantajana toimiminen. Tämä sisältää myös johtamisen ja esimiestyön jatkuvan kehittämisen.

Turvallisuuden osalta olennaista on turvallisuusriskien minimoiminen sekä turvallisuuskulttuurin kehittäminen. Toimintaamme ohjaavat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin liikennöinti- ja ratatyömääräykset, Liikenneviraston turvallisuusmääräykset, Turvatekniikan keskuksen sähköturvallisuusvaatimukset ja VR-konsernin turvallisuusohjeet sekä työturvallisuuden osalta OHSAS 18001 -työterveys- ja työturvallisuusstandardi.

Ympäristövastuun kannata keskeistä on energiankulutuksen sekä haitallisten päästöjen vähentäminen. Noudatamme VR-konsernin Ympäristökäsikirjaa sekä ISO 14001 -ympäristöstandardia.

Sertifioitua toimintaa

Turvallisuus- ja ympäristöohjelmat ohjaavat toimintaamme. Niiden periaatteet sitovat myös materiaalintoimittajiamme ja alihankkijoitamme.

Järjestelmiä on kehitetty jo yli vuosikymmenen ajan, ja toimintajärjestelmämme on sertifioitu tärkeimpien liiketoimintojen osalta:

  • Laatusertifikaatti SFS-EN ISO 9001
  • Ympäristösertifikaatti SFS-EN ISO 14001
  • Työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti OHSAS 18001