Hallituksen ja johdon tehtäviä

Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät määritellään osakeyhtiölaissa.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

VR Trackin johtoryhmä koostuu toimitusjohtajasta, joka toimii johtoryhmän puheenjohtajana, kunkin liiketoiminnan ylimmästä johdosta sekä yhtiön talous-, henkilöstö- ja IT-asioista vastaavista henkilöistä. Säännöllisesti kokoontuva johtoryhmä käsittelee yhtiön toimintaa koskevia strategisia ja muita merkittäviä asioita sekä tärkeimpiä päivittäisiä toimintoja ja operatiivisia päätöksiä.