Rautatiejärjestelmien vahva osaaja 

Olemme Suomen suurin radanrakentaja ja yksi suurimmista infra-alan rakennusliikkeistä ja suunnittelutoimistoista.

Palvelumme kattavat koko infrahankkeen elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon. Olemme myös merkittävä rautatiemateriaalien toimittaja. Suomen lisäksi toimimme Ruotsissa.

Kilpailuetujamme ovat infra-alalla ainutlaatuinen koko hankkeen elinkaaren kattava kokonaisosaaminen, vankka kokemus rautatiejärjestelmistä ja suurten urakoiden projektinhallinta. Hyödynnämme mallinnukseen perustuvia toimintatapoja ja uusinta teknologiaa.

Asiakkaamme

Asiakkaitamme ovat valtio, kunnat ja satamat sekä rautatiepalveluja ja muita infrarakentamisen palveluja käyttävät yritykset. Suurin asiakkaamme on Liikennevirasto.

Palvelumme

Palvelumme kattavat koko infrahankkeen elinkaaren suunnittelusta kunnossapitoon.

Suunnittelupalvelut

 • Asiantuntija- ja suunnittelupalvelut
 • Rakennetekniikkapalvelut
 • Teknologiakehitys ja mittaus

Rakentaminen

 • Radanrakentaminen
 • Sähkörakentaminen
 • Maarakentaminen
 • Sillanrakentaminen, sillansiirto

Kunnossapito

 • Ratojen ja muiden väylien kunnossapito
 • Ohjaus- ja turvalaitteiden kunnossapito
 • Sähköasemien ja -järjestelmien kunnossapito
 • Määräaikaistarkastukset, viankorjaukset ja huollot

Muut palvelut

 • ISA-palvelut
 • Radantarkastuspalvelut
 • Radan materiaalipalvelut