Vuorovaikutteista ympäristösuunnittelua ja vaikutusten arviointia

Käytössämme on mallintamisen uusimmat työkalut, koko maan kattava paikallistuntemus sekä laaja yhteistyöverkosto.

Suunnittelemme ympäristö- ja maisemointisuunnitelmia yksittäisistä kohteista aina laajoihin aluekokonaisuuksiin. Käytössämme on mallintamisen uusimmat työkalut ja ohjelmat, joilla suunnitelmia voidaan havainnollistaa ja esitellä vaikkapa yhteistyötilaisuuksissa tai tietoverkon välityksellä. Vuorovaikutteisella suunnittelulla saadaan paras ja toivottu lopputulos sekä sujuvuutta suunnitelmien ja tarvittavien lupien hallinnolliseen käsittelyyn.

Laadimme ympäristön vaikutusten arviointeja hyödyntäen koko maan kattavan asiantuntija- ja suunnittelijaverkostomme paikallistuntemusta. Pyrimme vaikutusten arvioinneissa parhaaseen lopputulokseen tekemällä tiivistä yhteistyötä tilaajan, ympäristö- ja muiden viranomaisten sekä paikallisten luontoasiantuntijoiden kanssa. Meillä on laaja ja monipuolinen kokemus lupien- ja suunnitelmien hallinnollisista menettelyistä sekä kattava yhteistyöverkosto muun muassa ELY-keskusten ja kuntien kanssa.

Palvelumme

  • Ympäristö- ja maisemointisuunnitelmat
  • Ympäristövaikutusten arvioinnit ja selvitykset
  • Lupien ja suunnitelmien hallinnolliset menettelyt
  • Seurantaohjelmat ja niiden toteutukset
  • Meluselvitykset, -mittaukset, -laskennat ja -mallinnus
  • Tärinäselvitykset
  • Pohjavesiselvitykset