Asiantuntevaa kokonaispalvelua yksityisraiteiden omistajille ja haltijoille

Tuotamme rautatiejärjestelmässä tarvittavia palveluja tehokkaasti ja ajantasaisella ammattitaidolla yksityisraiteille ja valtion rataverkolle.

Tarjoamme osaamisemme valtion rataverkon lisäksi myös yksityisraiteiden omistajien ja haltijoiden käyttöön koko Suomen alueella. Räätälöimme yksityisraidepalvelut kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Palvelukokonaisuuteemme kuuluvat kaikki ratatekniset ja rautatiejärjestelmän hallinnolliset palvelut samoin kuin rataverkon haltijuuteen ja rautatieliikenteen harjoittamiseen liittyvät asiantuntijatehtävät. Hoidamme tarvittaessa rautatiejärjestelmässä tarvittavat viranomaisyhteydet. Osaamisemme kattaa myös rautateiden liikenne- ja raiteistosuunnitteluun liittyvät palvelut.

Kaikki palvelumme on joustavasti kytkettävissä osaksi VR Trackin monipuolisia palveluja. Palvelumme voidaan myös joustavasti liittää rataverkon haltijan käytössä oleviin toimintoihin, niitä täydentävinä tai kehittävinä osina.

Palvelumme

  • Ratatekniset ja rautatiejärjestelmän hallinnolliset palvelut
  • Rautatiejärjestelmässä tarvittavat luvat ja todistukset
  • Rataverkon haltijuus ja haltijuuden tuki
  • Turvallisuusjohtamisjärjestelmät
  • Kunnossapitosuunnitelmat ja -kansiot
  • Viranomaisyhteyksien hoito
  • Liikennöinnin ja raiteistojen käyttötarpeen suunnittelu