Projekteihin sujuvuutta riskienhallinnan avulla

Räätälöimme asiakkaan tarpeisiin monipuolisia turvallisuuden ja riskienhallinnan palveluja.

Kokonaisvaltaiset turvallisuus- ja riskienhallintapalvelumme kattavat hankkeiden ja projektien kaikki tarpeet. Turvallisuuspalveluiden avulla huolehdimme yhdessä asiakkaan kanssa kohteen ennakoivasta turvallisuuden hallinnasta lakisääteiset dokumentointivaatimukset huomioiden. Riskienhallintapalveluihimme kuuluvat muun muassa hanke-, projekti-, suunnittelu-, työturvallisuus- ja ympäristöriskien hallinta sekä näiden tekniset ja toiminnalliset arvioinnit. Palvelumme räätälöidään aina vastaamaan asiakkaan tarpeita ja odotuksia.

Ehdoton vahvuutemme ovat rautatiejärjestelmän toiminnallisiin ja teknisiin muutoksiin liittyvät riskienhallintapalvelut, jotka toteutamme järjestelmällisesti ja kustannustehokkaasti. Vahvuutenamme on myös turvallisuuspoikkeamatietojen kerääminen ja analysointi sekä riskienhallintaprosessien ja -työkalujen kehitys. Riskienhallintapalvelumme varmistavat projektin sujuvan etenemisen.

Palvelumme

Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja lupaprosessit

 • Riskien arviointi ja riskienhallintasuunnitelmat
 • Rautatiejärjestelmän muutosten riskienhallinta (YTM)
 • Työturvallisuusriskien arviointi
 • Hankkeiden lupa-asiat ja rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus
 • Tuotteiden hyväksyntäprosessit

Menetelmien ja työkalujen kehitys

 • Tuki-, koulutus- ja konsultointipalvelut
 • Turvallisuusauditointipalvelut

Ohjeistukset, suunnitelmat ja asiakirjat

 • Turvallisuus- ja riskienhallintaohjeistusten laadinta
 • Turvallisuusselvitykset, -suunnitelmat, ja -asiakirjat
 • Räjähdyssuojausasiakirjat
 • Pelastussuunnitelmat

Kone- ja laiteturvallisuus

 • Tekninen riskienhallinta (riskianalyysit, turvallisuusperustelut (safety caset))
 • Kone- ja laiteturvallisuus (CE-merkinnän vaatimusten huomiointi)
 • Elinkaarenhallinta ja vaatimustenmukaisuus (RAMS)