Ratatekniikan ja teknisten järjestelmien huippuosaamista

Erityisosaamistamme ovat kaikki rautateiden tekniikkaan ja järjestelmiin liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut sekä järjestelmien käyttöönottoon liittyvät palvelut.

Ratatekniikka

Ratatekniset palvelumme sisältävät erityisesti rautateiden päällysrakenteeseen, radan merkitsemiseen ja teknisiin järjestelmiin sisältyvät asiantuntijatyöt. Osaamisemme kattaa myös teknisten järjestelmien tuotekehityksen, työvaihesuunnittelun sekä hankkeissa tarvittavat moniosaamista vaativat ratatekniset tarkastelut.

Ratatekniset palvelumme

 • Päällysrakenne
 • Radan merkitseminen
 • Tekniset järjestelmät ja laitteet
 • Tuotekehitys
 • Työvaihesuunnittelu
 • Ratatekniset tarkastelut

Sähkötekniikka

Sähkötekniset palvelumme kattavat kaikki rautateiden sähköistykseen liittyvät tehtävät sähköratasuunnittelusta syöttöasemien suunnitteluun ja raidevirtapiirien suunnitteluun. Teemme myös muuta sähkösuunnittelua, kuten valaistussuunnittelua, maadoitussuunnittelua tai sähkönsyötön suunnittelua.

Sähkötekniset palvelumme

 • Sähköratasuunnittelu
 • Syöttöasemasuunnittelu
 • Raidevirtapiirit
 • Valaistussuunnittelu
 • Maadoitussuunnittelu
 • Sähkönsyötön suunnittelu

Turvalaiteteknikka

Turvalaitetekniikan palvelumme kattavat kaikki rautatien turvalaitteisiin liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, kuten raiteistojen turvalaitesuunnittelun, rautateiden tasoristeysten turvalaitesuunnittelun, turvalaitteiden käyttöönotto- ja tarkastuspalvelut, turvalaitejärjestelmien muutossuunnittelun sekä junien kulunvalvontajärjestelmään liittyvät suunnittelu- ja käyttöönottopalvelut.

Asiantuntijamme hallitsevat ainoana Suomessa kaikki maamme rataverkolla käytössä olevat turvalaitejärjestelmät.

Turvalaitetekniset palvelumme

 • Turvalaitesuunnittelu
 • Turvalaitejärjestelmien asiantuntijapalvelut
 • Koulutuspalvelut
 • Tasoristeysten suunnittelu
 • Turvalaitteiden käyttöönotto- ja tarkastuspalvelut
 • Rautateiden junakulunvalvontajärjestelmän (JKV) suunnittelu
 • Rautateiden junakulunvalvontajärjestelmän (JKV) käyttöönotot ja koeajot
 • Turvalaitejärjestelmien muutokset
 • ETCS- ja ERTMS-osaaminen
 • Turvalaitteiden hyväksyntäprosessit