Vahvaa väylähankkeiden kokonaisosaamista

Suunnittelemme väylähankekokonaisuuksia, jossa yhdistyvät kaikki rautatietekniikan alat ja suunnitteluvaiheet.

Suunnittelupalvelumme kattavat kaikki väylähankkeisiin liittyvät tekniikka-alat maastomittauksista ja -tutkimuksista liikenne-, geo-, rakenne-, turvalaite-, sähkörata-, ympäristö- ja riskienhallintasuunnitteluun samoin kuin rekistereiden päivittämisen sekä tulostus-, arkistointi ja dokumentointipalvelut.

Suunnittelujärjestelmämme soveltuvat erityisen hyvin rautateiden suunnitteluun, ja kehitämmekin niitä jatkuvasti vastaamaan yhä tehokkaammin tulevaisuuden vaatimuksiin. Suunnittelemme myös muita väylähankkeita tai niiden osa-alueita, kuten tasoristeysten poistoon liittyviä tie- ja katujärjestelyitä tai asema-alueiden kunnallistekniikkaan liittyviä ratkaisuja.

Hankkeiden toteutusta ja ohjelmointia palvelevien suunnitelmien lisäksi teemme monipuolisia selvitys-, kehitys- ja palvelutehtäviä kuten esimerkiksi ohjeiden laadintaa, suunnitelmien tarkastamista sekä palveluita kunnossapidon tarpeisiin.

Tunnemme koko rataverkon erityispiirteineen samoin kuin sen eri sidosryhmät. Olemme olleet mukana erilaisten uusien hankintatapojen (allianssi, ST, PPP) edellyttämien suunnitelmien laatimisessa. Teemme tiivistä yhteistyötä myös VR Trackin rakentamisen, kunnossapidon ja kuljettamisen ammattilaisten kanssa. Yhteistyössä olemme kehittäneet suunnittelun lopputuotteita tarkoituksenmukaiseen suuntaan, esimerkkinä koneohjauksen ja mallintamisen hyödyntäminen.

Palvelumme

Kunnossapidon ja rakentamisen raidekohteet ja rakenteiden parantaminen

 • Uusien ja perusparannettavien ratojen kokonaissuunnitelmat
 • Yksittäisten kohteiden suunnitelmat
 • Geometrioiden suunnittelu, mittausaineistot
 • Rekisteritietojen hyödyntäminen
 • Rautateihin ja muihin väyliin liittyvien rakentamis- ja kunnossapitokohteiden toteutussuunnittelu
 • Työvaihesuunnittelu
 • Yksityisraiteiden toteutettavuusselvitykset, suunnitelmat ja lupamenettelyt
 • Mallinnus, koneohjaus, havainnollistaminen
 • Määrä- ja kustannuslaskenta

Selvitykset ja asiantuntijapalvelut

 • Hankkeiden valmistelua palvelevat selvitykset ja esisuunnitelmat
 • Rata-, tie- ja katusuunnitelmat, yleissuunnitelmat, tarveselvitykset
 • Eri tekniikka-alojen vaatimukset hankkeidenkokonaisuuksiin
 • Ohjeisiin liittyvät tulkinnat ja ohjepäivitykset sekä ohjeiden laadinta
 • Tasoristeysten poistojen selvitykset ja suunnittelu
 • Maastossa tehtävät ratalaitteiden inventoinnit, raiteistokaavioiden laatiminen ja päivittäminen
 • Hallinnollisten käsittelyjen menettelyt
 • Turvamies- ja projektisihteeripalvelut

Suunnittelun ohjaus ja tarkastaminen

 • Erilaisten hankintamallien osaaminen ja soveltaminen
 • Suunnittelun ohjelmointi, ohjaus ja tarkastuspalvelut, projektien johtaminen