Elinkaaritehokkaita ratkaisuja vaativiin kohteisiin

Suunnittelemme siltoja ja muita taitorakenteita elinkaaritehokkaasti ja rakennusaikaisen liikenteen häiriöttömyyden huomioiden. Teemme myös taitorakenteiden riskitarkasteluja.

Rautateiden sillat ja muut taitorakenteet ovat vaativia suunnittelukohteita. Haemme vaativille taitorakenteille kokonaistaloudellisesti edullisinta ratkaisua yhdessä tilaajan kanssa kustannusvaihtoehtojen lisäksi innovointi-, turvallisuus- ja elinkaarinäkökohdista.

Rakennetekniikan suunnitteluosaaminen on siirrettävissä myös tie- ja katurakentamiseen sekä muuhun väylärakentamiseen.

Rakentamis- ja korjaussuunnitteluratkaisuissa otamme huomioon myös muiden väylillä liikkuvien turvallisuuden sekä rakennusaikaisen liikenteen häiriöttömyyden. Olemme muun muassa olleet mukana häiriöttömän liikenteen mahdollistavien sillansiirtomenetelmien kehittämisessä 1980-luvulta asti.

Rautateitä rakennetaan usein ahtaissa rakennusolosuhteissa ja vaikeissa geoteknisissä ympäristöissä, joten mikään kohde ei ole liian vaativa suunnittelijoillemme. Suoritamme myös riskitarkasteluja jokaisessa kohteessamme.

Taustastamme johtuen hallitsemme taitorakenteiden elinkaariosaamisen. Rakentamisen aikana tehdyt valinnat vaikuttavat kohteen elinkaareen ja sen aikana tehtyihin toimenpiteiden kustannuksiin. Osaamisemme perustuu betoni- ja teräsrakenteiden käyttäytymisen ymmärtämiseen erilaisilla kuormilla sekä lähes 100-vuotiseen tarkastustoimintaamme.

Palvelumme

  • Projektin johtopalvelut
  • Siltasuunnittelua tarveselvityksistä rakennesuunnitteluun
  • Siltasuunnitelmien laatutarkastukset
  • Rakennushankkeiden tekniset asiantuntija- ja valvontapalvelut
  • Taitorakenteiden hallintajärjestelmät ja priorisointityökalut
  • Terässiltojen erikoisosaaminen
  • Kunto- ja kantavuustarkastelut
  • Rata- ja raidetekniikka
  • Rautatieympäristön ym. väylien erikoisrakenteet ja -varusteet
  • Ohjetyöt ja suunnitteluperusteet