Radantarkastuspalvelut huipputason asiantuntemuksella

Sujuva junaliikennöinti edellyttää turvallista ja toimivaa rataverkostoa. Ratojen tarkastaminen luo perustan niiden kunnossapidolle.

Vuosikymmenten kokemus radantarkastustoiminnasta on tuottanut meille kansainvälistä tasoa edustavan osaamisen. Osaamisemme ei rajoitu vain valmiin teknologian hyödyntämiseen, vaan olemme itse olleet suunnittelemassa tarkastusvaunuissa käytettävää tekniikkaa ja järjestelmiä. Paikannusjärjestelmämme ja sen avulla tuotettava raportointi on maailman tarkimpia.

Turvallisuus sekä huolto- ja korjaustarpeiden ennakointi edellyttävät, että ratojen tarkastus on jatkuvaa toimintaa. Koko Suomen rataverkosto tarkastetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa, korkeimpien ajonopeuksien osuudet parin kuukauden välein.

Tarkastusten avulla mitataan päällysrakenteen geometrista kuntoa, poikkeamia ja muutoksia sekä ajojohtimen asemaa raiteeseen nähden niin staattisesti kuin dynaamisesti. Lisäksi mitataan virroittimen ja ajolangan välisiä kiihtyvyyksiä ja voimia sekä myös kiskon kuluneisuutta, lyhytaaltomuodostusta ja tehollista kartiokkuutta.

Radantarkastusvaunu EMMA (Plasser&Theurer EM-120) tuottaa miltei reaaliajassa suuren määrän erilaista tietoa mm. kiskojen kunnosta, radan geometriasta sekä ajolangan asemasta ja asennosta. EMMAn mittausnopeus on maksimissaan 120 km/h. ELLI on junaan kytkettävä mittavaunu, joka pystyy mittaamaan ajojohtimen asemaa staattisesti yli 200 kilometrin tuntinopeudella.

Radantarkastuspalveluiden päätoiminta-alueena on Suomen valtion rataverkko. Radantarkastuspalveluiden päätilaaja on Liikennevirasto. Tarkastuksia on tehty myös yksityisraiteille radan dynaamisen kuormituskestävyyden tarkastamiseksi.

Radantarkastuspalvelut on riippumaton erillinen tarkastusyksikkö, joka toteuttaa tarkastuksia itsenäisesti ja puolueettomasti. Tarkastuksen operatiivisen suunnittelun ja toteutuksen osalta yksikkö vastaa itse toiminnastaan Liikenneviraston seurantaryhmän valvonnassa.

FINAS on akkreditoinut loppuvuodesta 2013 radantarkastuspalvelut standardin SFS-EN ISO/IEC17020:2012 mukaiseksi tarkastuslaitokseksi.

Akkreditoinnilla pyritään osoittamaan ja varmistamaan toiminnan riippumattomuus. Vuonna 2013 saatu akkreditointi koskee VR Track Oy:n radantarkastuspalvelut-yksikön tekemää radantarkastustyötä, radan vaatimuksenmukaisuuden todentamista ja siihen liittyvää raportointia kyseisen standardin mukaisesti.