Järkevää omaisuuden hallintaa

Seuraamme rakenteiden kuntoa ja kelpoisuutta ja teemme järkeviä esityksiä rakenteiden elinkaaren aikaisiksi investointiohjelmiksi ja -päätöksiksi.

Omaisuudenhallintapalveluiden tavoitteena on tukea rakenteiden omistajien johtamisjärjestelmää siten, ettei omaisuudelle kerry ylimääräistä korjausvelkaa tai tietohukkaa.

Kuvaamme rakennetun omaisuuden tilan ja ylläpidämme tietoja rekistereissä ja muissa dokumenteissa. Seuraamme myös, kuinka hyvin investoinnit ovat vaikuttaneet omaisuuden arvoon ja kunnon kehittymiseen.

Omaisuuden hallinta on suurelta osin väylätietoihin erikoistunutta paikkatietopalvelua. Tämä tarkoittaa avointa tiedon hallintaa mutta myös rakenteiden ja järjestelmien taustojen, ohjeistuksien ja käytön erikoisosaamista ja ymmärtämistä. Kokoamme tarvittavat tiedot järjestelmiin ja hallintaraportteihin sovituissa ajanjaksoissa.

Ylläpidämme omaisuudenhallintatietoja sovitusti joko tilaajan järjestelmissä tai vaihtoehtoisesti omissa sovelluksissamme, joihin tilaajalla on vapaa pääsy. Näin tilaajan ei tarvitse hankkia erillisiä omaisuudenhallintajärjestelmiä.

Jokaisessa rekisteripalvelussamme ja omaisuuden hallintapalvelussamme on nimetty vastuu-henkilö, joka omalla asiantuntemuksellaan ja oman alansa jatkuvalla seuraamisella vastaa tiedon ajantasaisuudesta, käyttökelpoisuudesta sekä investointiesityksistä päätöksen tekoa varten.

Palvelumme

Tiedon hallinta rekistereissä

 • Raiteiden ominaisuus- ja paikkatietopalvelut
 • Vaihteet ja tasoristeykset
 • Sillat ja muut taitorakenteet
 • Tunnelit ja kallioleikkaukset
 • Pohjamaaolosuhteet
 • Kiskovika- ja routaongelmat
 • Erikoiskuljetusten estetiedot, simuloinnit ja lausunnot
 • Raidegeometria- ja kiintopistetiedot
 • Turvalaitteisiin ja junien ohjaukseen liittyvät rekisterit
 • Sähkörataan liittyvät rekisterit
 • Nopeustiedot
 • Radan merkkien rekisteri
 • Junien valvontalaitteiden tiedot
 • Matkustajalaiturit
 • Vaararekisteri

Liikenneviraston ajan tasalla pidettävät dokumentit

 • Rautatietilastot
 • Liikennepaikkojen raiteistokaaviot
 • Sähköistyksen ryhmityskaaviot (sähkölain edellyttämällä tavalla)
 • Raiteiden nopeus- ja linjakaaviot/taulukot
 • Turvalaitteiden käyttöohjeet
 • Liikennepaikkojen kehittämistarpeet
 • Siltojen kiskotus- ja hoito-ohjeet kunnossapitoon

Muut palveluun liittyvät asiantuntijatehtävät

 • Lähtötietomallit suunnitteluun
 • Rekisteritietoon liittyvät asiantuntijatyöt
 • Rakentamiselta ja kunnossapidosta tulevien muutosilmoitusten laatutarkastus
 • Kunnossapitojärjestelmien väliset tiedonsiirrot ja -formaatit
 • Radantarkastustietokanta
 • Routaennusteiden laadinta