Laadukkaita mittauspalveluja ja saumatonta yhteistyötä

Tuotamme laadukkaita, kustannustehokkaita ja monipuolisia mittausalan palveluja viimeisintä teknologiaa hyödyntäen.

Meillä on pitkät perinteet maastomittauksista koko suomalaisen rautatiehistorian ajalta. Mittausmenetelmät ja -laitteet ovat vuosien saatossa muuttuneet, ja nykyään käytössämme on alan viimeisintä teknologiaa. Kokenut ja ammattitaitoinen mittaushenkilöstömme palvelee kaikissa maaston mittaukseen liittyvissä tehtävissä koko Suomen alueella.

Palvelutarjontamme kattaa lähes kaikki mittausalan tuotteet ja palvelut suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon aikana. Tarjoamme alan parasta osaamista ja kokonaisvaltaisia asiantuntijapalveluja ympäristön rakentamis-, suunnittelu-, analysointi- ja ylläpitotehtäviä varten.

Kehitämme toimintaamme, menetelmiämme ja tuotteitamme vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön asettamia haasteita. Tuotamme työmaiden koneohjauspalvelut ja huolehdimme siitä, että työkohteiden mallipohjaiset suunnitelmat siirtyvät saumattomasti työmaan sisällä tuotannosta toteutumaseurantaan.

Mittauspalvelumme voidaan sisällyttää myös osaksi VR Trackin monipuolisia kokonaispalveluratkaisuja. Laaja osaaminen ja VR Trackin eri yksiköiden välinen saumaton yhteistyö luo hyvän pohjan kehittää, tehostaa ja monipuolistaa palvelutarjontaamme kokonaisvaltaisissa projekteissa.

Palvelumme

 • Maastomallimittaukset
 • Geodeettiset mittaukset
 • Laserkeilaus
 • Rakentamisen mittaukset
 • Kunnossapidon mittaukset
 • Laadunvalvonta ja seurantamittaukset
 • Määrä- ja tilavuusmittaukset sekä niihin liittyvät laskennat
 • Opastinmittaukset (turvaetäisyyksien tarkistus)
 • Estemittaukset
 • Kaapelikartoitus ja kaapelikarttojen tuottaminen
 • Inframalleihin ja koneohjaukseen liittyvät palvelut
 • Paikkatieto-asiantuntijapalvelut