Hankkeiden perusta kuntoon

Liikennesuunnittelu on avainasemassa kehittämistoimenpiteiden priorisoinnissa ja rahoituksen oikeassa kohdentamisessa.

Liikennesuunnittelu on avainasemassa, kun kehittämistoimenpiteet halutaan priorisoida onnistuneesti ja rahoitus suunnata oikeisiin ja kriittisiin kohteisiin.  Analyysin kautta voimme tutkia ja esittää perustellusti erilaisia keinoja erityisesti rautatiejärjestelmän liikennöintiedellytysten ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Käytössämme on laaja yhteistyöverkosto alan toimijoiden, muiden konsulttiyritysten ja viranomaisten kesken. Tunnistamme ja osallistamme kuhunkin toimeksiantoon liittyvät osapuolet vuorovaikutteisen suunnittelun keinoin. Näin varmistamme suunniteltujen ratkaisujen liikenteellisen toimivuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja käytettävyyden. Hyödynnämme yleisesti käytettyjä liikennesuunnitteluohjelmistoja sekä kehittämiämme analyysimenetelmiä.

Teemme asiantuntijapalveluina tarveselvityksiä ja yleissuunnitelmia jatkosuunnittelun pohjaksi. Laatimamme vaikutustarkastelut ja hankearvioinnit toimivat eri suunnitteluvaiheissa asiakkaan päätöksenteon ja jatkoselvitystarvemäärittelyn lähtökohtana. Kokoamme projekteista asiakkaan toiveiden mukaisen tiiviin yhteenvedon, jossa kuvataan hankkeen tärkeimmät vaikutukset, toimenpiteiden hyödyt ja riippuvuudet sekä arvioitujen toimenpidekokonaisuuksien keskeiset erot.

Liikennesuunnittelutiimimme syvällinen tuntemus rautatieliikennejärjestelmän toimintatavoista sekä infrastruktuurista takaa asiantuntevat ja laadukkaat selvitykset, tarkastelut ja asiantuntijapalvelut asiakkaan kulloinkin tarvitsemalla tarkkuustasolla.

Palvelumme

Rautatieliikenteen asiantuntijapalvelut

  • Esisuunnittelu ja tarveselvitykset
  • Verkolliset, rataosa- ja ratapihakohtaiset liikenteelliset selvitykset
  • Hankearvioinnit ja vaikutustarkastelut

Liikennesuunnittelu

  • Strateginen liikennesuunnittelu
  • Kapasiteettiselvitykset
  • Rautatieliikenteen simuloinnit
  • Eri suunnitteluvaiheiden edellyttämät liikenteelliset tarkastelut
  • Raiteistonkäyttösuunnitelmat