Kestävää perustaa kehittämässä

Tuotamme laadukkaita ja kustannustehokkaita pohjarakenneratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.

Geoteknisellä suunnittelullamme on pitkä yhteinen taival koko suomalaisen rautatierakentamisen ja -suunnittelun kanssa. Olemme toimineet aktiivisesti suomalaisen geotekniikan kehittäjinä ja pioneereina. Tutkimus- ja kehitystyömme jatkuukin tiiviissä yhteistyössä alan suomalaisten tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa. Tavoitteenamme on kehittää uusia ja entistä tarkempia geoteknisiä laskenta- ja tutkimusmenetelmiä sekä yhä parempia ja edullisempia pohjarakennustapoja. Asiantuntijatehtävissä laadimme muun muassa infrarakenteisiin liittyviä ohjeita ja normeja.

Suunnittelijoillamme on vuosien kokemus vaativista geoteknisistä suunnittelutehtävistä kotimaassa ja ulkomailla niin tie-, katu- ja ratahankkeissa kuin myös talonrakennukseen liittyvissä hankkeissa. Toimintamme tavoitteena on tuottaa asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä taloudellisia pohjarakenneratkaisuja.

Käytössämme on alan moderneimmat geotekniset suunnittelu- ja laskentaohjelmistot.

Palvelumme

Maa-ja pohjarakennesuunnittelu

 • Geotekniset mitoituslaskelmat (painuma, stabiliteetti)
 • Pohjavahvistusten suunnittelu
 • Tukiseinien mitoitus
 • Routasuojaussuunnittelu

Perustamistapaselvitykset

 • Rakennukset
 • Sillat ja tukimuurit
 • Väylärakenteet (ratajohtopylväät, portaalit, valaisinmastot jne.)

Pohjavesigeotekniikka

 • Antoisuusselvitykset ja -laskelmat
 • Vaikutusaluemääritykset ja ympäristövaikutusten määrittely

Routaselvitykset ja -ennusteiden laadinta
Tärinämittaukset ja -selvitykset
Kallio- ja tunnelirakenteiden suunnittelu

Kuivatussuunnittelu

 • Aluekuivatusten suunnittelu
 • Rumpusuunnittelu

Geoteknisen suunnittelun ohjaus, suunnitelmien tarkastus, erityisasiantuntijapalvelut ja ohjeiden laadinta
Geotekninen asiantuntijavalvonta