Johtava sähkörata- ja turvalaitejärjestelmien rakentaja

Sähkö- ja turvalaiteteknisten palvelujen laadukkuuden takaavat ammattitaitoinen henkilöstö ja työhön sopiva moderni kalusto.

Historiamme suomalaisen rataverkon sähkötekniikan osaajana alkaa jo ensimmäisen lennätinlinjan rakentamisesta Suomen rautateille 1861. Siitä lähtien olemme olleet ensimmäisinä toteuttamassa rautatiejärjestelmissä vaadittavaa ohjaus- ja turvalaitetekniikkaa sekä rataverkon sähköistystä. Nykyisin toimintamme kattaa sähköratojen lisä- ja muutosrakentamisen sekä uudisrakentamisen samoin kuin uusimpien turvalaite- ja ohjausjärjestelmien asentamisen.

Olemme Suomen merkittävin junien kulunvalvontalaitteita asentava yritys. Asennamme junien kulunvalvonnan ratalaitteita, ratapihojen ja ratalinjojen ohjauslaitteita sekä tasoristeyksien varoituslaitteita. Toimimme aliurakoitsijoina usealle kansainvälisille tietokoneasetinlaitteita valmistaville yhtiöille.

Osallistumme rataverkon sähköradan kaukokäyttöjärjestelmien suunnitteluun ja asennukseen.

Erikoisalaamme ovat mittavat kaapeloinnit, aluevalaistukset, turvalaitejärjestelmien toiminnan varmistavien varavoimakoneiden sekä sähköradan kytkinasemien koestukset. Olemme myös Suomen rataverkon johtava asiantuntija vaihteenlämmityksen rakentamisessa ja säätämisessä tarvittavien laitteiden kehittämisessä.

Olemme mukana myös merkittävässä roolissa Suomen kantaverkon sähköasemien uusimis- ja muutostöissä. Lisäksi rakennamme ja ylläpidämme laajasti myös Suomen teiden turvallisuutta parantavia telematiikkajärjestelmiä.

Käytössämme on ammattitaitoinen sähköalan henkilöstö ja työhön sopiva moderni kalusto.

Kehittyvä teknologia vaatii jatkuvaa panostusta henkilöstön osaamiseen ja laatujärjestelmiin. Vuonna 1997 meille myönnettiin ensimmäisten joukossa Suomessa sähkötöiden oman työn varmennusoikeus.

Voimme tarjota asiakkaillemme kokonaispalvelua, johon voidaan liittää sähkö- ja turvalaiterakentamisen lisäksi niiden vaatimaa suunnittelu- ja asiantuntijapalvelua, kunnossapitopalvelua sekä turvallisuuspalveluja.

Sähkö- ja turvalaitetekniset palvelumme

  • Ohjaus- ja turvalaitteiden suunnittelu ja rakentaminen
  • Kulunvalvontalaitteiden asennus
  • Sähköratojen rakentaminen sekä niiden ylläpito- ja kunnostustyöt
  • Vahvavirtalaitteiden asennustyöt
  • Kytkinlaitos- ja muuntamotyöt sekä koestukset
  • Kaapelointityöt ja kaapelikartoitukset