Suomen suurin radanrakentaja

Olemme Suomen johtava radanrakentaja. Toimintamme kulmakivinä ovat ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö sekä modernit työkoneet.

Historiamme suomalaisena radanrakentajana on jo yli 150-vuotias. Rautainen kokemus ja tämän päivän moderni tietotaito yhdistyvät nykyisessä toiminnassamme. Pystymme ainoana alan toimijana tarjoamaan kokonaispalvelua koko rautateiden elinkaaren ajalle.

Ammattitaitoinen henkilöstömme rakentaa ratoja nykyaikaisilla ja tehokkailla ratatyökoneilla, ja valtaosa kalustostamme on varustettu koneohjauslaitteistoilla. Tuotantomme tehdäänkin yhä enenevässä määrin mallipohjaisena, jolloin yhteistyö suunnittelijoiden, rakentajien ja asiakkaan välillä parantuu, työ tehostuu ja rakentamisen laatu paranee. VR Track on toiminut veturiyrityksenä InfraFINBIM-hankkeessa jo vuosia, ja on eturintamassa kehittämässä mallipohjaista tuotantoa ja tämän vaatimaa uutta ohjeistusta infra-alalle.

Toimimme urakoitsijana kokonais- ja aliurakoissa, suunnittele ja toteuta - eli ST-urakoissa ja allianssiurakoissa. Toteutamme parhaillaan Euroopan ensimmäistä allianssimuotoista urakkaa Lielahti–Kokemäki-rataosalla yhdessä Liikenneviraston kanssa. Allianssimuotoinen hanke tehdään tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa yhteisen päämäärän ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimimme myös työyhteenliittymissä alan muiden toimijoiden kanssa. Tällöin voimme yhdistää eri toimijoiden parhaimman osaamisen.

Tarjoamme koko rautatierakentamisen kirjon aina maa- ja sillanrakentamisesta sähkörata- ja turvalaitejärjestelmiin asti. Voimme yhdistää palveluumme myös asiantuntija-, suunnittelu- ja junaturvallisuuspalveluja asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Keskeiset radanrakentamispalvelumme

  • Radan päällysrakennetyöt
  • Radan alusrakenne-, silta- ja asemajärjestelytyöt
  • Laajojen rautatie- rakennusprojektien johtaminen ja toteuttaminen