Rataverkon systemaattista kunnossapitoa

Liikenneviraston hallinnoima rataverkko jakaantuu kahteentoista kunnossapitoalueeseen, joiden kunnossapito kilpailutetaan tasaisin väliajoin. Tällä hetkellä kunnossapidämme näistä kuutta aluetta. Kunnossapidämme myös teollisuuden, kuntien ja satamien omistamia yksityisraiteita.

Kunnossapitopalvelumme kattavat laajoista alueellisista kunnossapitourakoista aina pienimpiin huoltotehtäviin. Teemme tarkastuksia, huoltoja, viankorjauksia sekä radan talvikunnossapitoa.

Ratakunnossapito perustuu pääosin Liikenneviraston ohjeisiin ja Trafin määräyksiin. Vaihteet tarkastamme ja mittaamme säännöllisesti yhdestä neljään kertaan vuodessa. Rata- ja turvalaitteiden määräaikaistarkastukset toteutamme ennakko-ohjelman mukaan. Ennakoivalla huollolla pyrimme estämään vikojen syntymisen. Kauttamme on saatavissa myös kattava varaosapalvelu mm. vaihteisiin ja muihin radan rakenteisiin.

Rataverkon omistava Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi valvovat valtion rataverkon ja yksityisraiteiden kuntoa ja urakoitsijoiden työn laatua.

Kunnossapitopalvelumme

  • Rata- ja ohjaus- ja turvalaitejärjestelmät
  • Määräaikaistarkastukset
  • Määräaikaiskunnossapito
  • Viankorjaus
  • Ratojen tarkastus
  • Käyttöpalvelut