VR huolehtii liikuntaesteisten matkustamisesta

VR haluaa tarjota jokaiselle mahdollisuuden matkustaa junalla – turvallisesti, ympäristöystävällisesti ja edullisesti. Huomioimme liikuntaesteiset monin tavoin, jotta junamatka onnistuu.

Tarjoamme suurimmilla asemilla avustuspalvelua, junista yhä suurempi osa on esteettömiä ja junissa henkilökunta avustaa matkan aikana. Moniin palveluihimme voi tutustua verkkosivuillamme. 

Erityisetuna liikuntaesteinen on saanut junamatkalle mukaan saattajan maksutta. Saattaja avustaa varsinaista matkustajaa hänen erityistarpeissaan. VR laajentaa tätä etua vielä tämän kesän aikana koskemaan myös kaikkia tarjoushintaisia matkoja. Näihin tarjouksiin voi tutustua täällä.

VR tekee laajaa yhteistyötä eri vammaisjärjestöjen kanssa. Keskustelemme säännöllisesti siitä, miten monet erilaiset tarpeet otetaan huomioon kaluston ja palvelujen suunnittelussa. Tästä voi lukea lisää toukokuun Matkaan-lehdestä, lehden sähköiseen versioon voi tutustua täällä.

Kirjoittaja on VR:n kaupallinen johtaja

Kohti parempaa hakijakokemusta

Edellisessä kirjoituksessani kerroin siitä, millaisia ajatuksia uusilla työntekijöillämme on VR:stä työpaikkana. Ennen uudessa työssä aloittamista ja perehdytystä uudet työntekijämme ovat tutustuneet meihin yrityksenä ja yrityskulttuuriimme jo rekrytointiprosessin eri vaiheissa.

Tähän puoleen VR:stä tutustuvat valittujen henkilöiden lisäksi vuosittain tuhannet hakijat, jotka osallistuvat hakuprosesseihimme mutta jotka eivät syystä tai toisesta tule valituiksi hakemaansa tehtävään.

Rekrytointikäytäntöjemme ja esimiesten rekrytointiosaamisen kehittäminen ja näin myös hakijakokemuksen parantaminen ovat tällä hetkellä tärkeä osa työtäni.

Haluamme, että myös ne, jotka eivät tule valituksi tehtävään, saavat meistä yrityksenä hyvän ja positiivisen kuvan – ja että he ovat jatkossakin kiinnostuneita meistä työnantajana.

Olemme päättäneet edistää hakijakokemusta ainakin seuraavasti:

1. Esimiesvalmennukset

Rekrytoivat esimiehet ovat avainasemassa hakijakokemuksen tuottamisessa rekrytointiprosessin eri vaiheissa.

Esimiehet keskustelevat hakijoiden kanssa hakuaikana ja haastatteluissa. He kertovat, minkälainen työpaikka olemme ja miksi hakijan kannattaisi olla kiinnostunut meistä työnantajana.

Näitä teemoja käsittelemme kesällä alkavissa rekrytointiteemaisissa esimiesvalmennuksissa.

2. Vielä parempia ilmoituksia

Hakuilmoitukset kertovat tehtävästä paljon, toivottavasti.

Hyvästä ilmoituksesta selviää sekä tehtävän sisältö että merkitys. Siinä kerrotaan ne osaamiset ja taidot, jotka ovat kriittisiä tehtävän kannalta. Ja usein myös ne taidot, jotka ovat plussaa kaiken edellisen päälle.

Keskeistä on myös kuvata ilmoituksessa työyhteisöä ja puitteita sekä sitä, mitä työ tarjoaa siitä kiinnostuneelle. Lisätietojen antamiselle pitää olla myös riittävästi aikaa.

3. Helppo hakea

Otamme alkusyksystä käyttöön uuden rekrytointijärjestelmän, jonka avulla hakijan on nopeampi ja helpompi jättää meille hakemuksia. Järjestelmä palvelee myös rekrytoivia esimiehiä paremmin.

4. Huolellista hakijaviestintää

Olemme sopineet rekrytoinnin pelisäännöissä, että panostamme aktiivisempaan hakijaviestintään.

Tiedotamme rekrytointiprosessin vaiheista ja siitä, jos rekrytoinnin aikataulu jostain syystä muuttuu. Kerromme hakemuksen saapumisesta, rekrytointiprosessin mahdollisista muutoksista ja prosessin kulusta.

---

Hyvä hakijakokemus on keskeistä onnistuneiden rekrytointien kannalta ja parantaa työnantajamielikuvaa. Hyvä hakijakokemus ja työnantajamaine vaikuttavat myös siihen, suositteleeko tai ostaako meille hakenut henkilö tuotteitamme ja palvelujamme.  

Tutustu VR Groupissa avoinna oleviin tehtäviin.

Kuva: Pixhill.com

Junat vuoden ilman tupakkaa

VR:n kaukojunat muuttuivat kokonaan savuttomiksi vuosi sitten kesäkuussa.

Jo tätä ennen kielto oli koskettanut suurinta osaa junista, esimerkiksi Allegroa ja lähijunia. Savuttomuus oli tuttua myös muista Pohjoismaista.  

Tavoitteena oli lisätä matkustajien viihtyisyyttä ja turvallisuutta junissa. Tupakansavu oli haitannut monen matkantekoa.   

Tupakkatiloja matkatavaroille  

Junahenkilökunta on ottanut muutoksen hyvin vastaan. Alkuun keskusteltiin siitä, mitä tapahtuu, kun matkustajat siirtyvät asemalaiturille tupakoimaan pysähdysten aikana.

Tupakointikielto ei ole tuonut VR:lle palautetulvaa. Asiakkaat ovat antaneet muutoksesta yksittäisiä palautteita.

Jotkut ovat olleet näreissään tupakkakoppien poistumisesta. Toiset taas ovat kantaneet huolta siitä, että tupakointi siirtyy vessoihin ja hytteihin.

Suurimmilta ongelmilta on kuitenkin vältytty.

Ratkaisu on saanut myös kiitosta – junamatkustaminen on nyt aiempaa helpompaa esimerkiksi allergikoille.

Savuttomuuden seurauksena entyisiä tupakointitiloja on voitu kunnostaa matkatavaroiden säilytystä ja pyörien kuljetusta varten.

Uusi askel savuttomuudessa  

Savuttomuudessa otetaan kesäkuun alussa jälleen uusi askel.

Venäjän lainsäädäntö kieltää 1.6. alkaen tupakoinnin kaukoliikenteen junissa ja matkustuslaitureilla. Tupakointikielto koskettaa siten myös venäläistä Tolstoi-junaa, joka liikennöi Helsingin ja Moskovan välillä.

Kun muutos tulee voimaan, kaikki Suomen puolella kulkevat junat ovat savuttomia.

Kuva: Pixhill.com

Kunnossapitoa kellon ympäri

Rautatiekalustoa huolletaan varikoilla ja konepajoilla. VR Groupin kunnossapito vastaa myös junien siisteydestä. Näin junat kulkevat täsmällisesti ja turvallisesti ja junamatka on viihtyisä. Tutustu tarkemmin kunnossapidon toimintaan katsomalla oheinen video.   

Valppaana liikennetiedotuksessa

VR-konsernin operaatiokeskuksessa uurastaa liikennetiedotus, yksi matkustajaliikenteen kannalta olennaisista toiminnoista. Liikennetiedottajat informoivat konduktöörejä, asemien palveluneuvoja ja puhelinpalvelun henkilökuntaa häiriötilanteissa sekä tuottavat asiakasinformaatiota VR:n teksti-tv- ja internet-sivuille.

Liikennetiedotuksessa työskentelee kerrallaan yhdestä kolmeen henkilöä. Työpisteessä seurataan kaukoliikenteen junien mahdollisia myöhästymisiä. Jos matkustajien vaihtoyhteydet risteysasemilla ovat vaarassa katketa, liikennetiedottajat selvittävät – joko järjestelmien tai konduktöörin avulla – vaihtomatkustajien lukumäärän ja määränpäät.

Tämän jälkeen kuljetuspäällikkö selvittää Liikenneviraston rataliikennekeskuksesta, voiko yhteysjuna odottaa. Tämä ei valitettavan usein ole mahdollista, vaikka myöhästyminen tuntuisikin vähäiseltä. Yksiraiteisilla rataosuuksilla kerrannaisvaikutuksia voi olla niin paljon, että yhteysjuna on pakko lähettää matkaan ajallaan.

Korvaavia kyytejä kumipyörillä

Jos junayhteys katkeaa, liikennetiedottaja suunnittelee, miten matkustajat pääsevät jatkamaan matkaansa kohti määränpäätä. Toisinaan nopein vaihtoehto voi olla kulkea seuraavalla junavuorolla, toisinaan taas tilataan esimerkiksi linja-auto.

Liikennetiedottajat koordinoivat myös korvaavia linja-autoja esimerkiksi ratakatkotapauksissa, kun useita junia joudutaan korvaamaan ”kumipyörillä” jollain rataosalla. Näistä he informoivat edelleen alueellisia liikenteenohjauskeskuksia, jotka hoitavat matkustajien informoimisen asemilla kuulutuksin ja näyttötauluin sekä tietysti junien konduktöörejä.

Joskus on päiviä, jolloin monella suunnalla tapahtuu samanaikaisesti. Tällöin puhelimet käyvät operaatiokeskuksessa kuumina. Toisinaan taas on rauhallista ja voimme käydä yhdessä läpi menneitä tapauksia ja niistä mahdollisesti saatuja palautteita. Näin tiedämme, mitä voimme jatkossa parantaa ja mitkä asiat taas toimivat – kuten se kuuluisa junan vessa.