Pokkasimme painavan muotoilupalkinnon

Palkintojen julkistamistilaisuudessa oli jännittynyt tunnelma. Pari sataa rautatiealan asiantuntijaa maailmalta oli kokoontunut Amsterdamiin toissa viikolla. Vain voitattajille oli ilmoitettu etukäteen palkinnosta, ja olin saanut kutsun paikan päälle VR-konsernin edustajana.

Kansainvälinen Brunel Awards -kilpailu järjestetään kolmen vuoden välein. Rautatieyhtiöt lähettävät kilpailuun ehdotuksia, jotka ovat valmistuneet tuona ajanjaksona.

Kilpailun ideana on nostaa esiin maailman parasta laatutasoa edustavat rautatieasemat ja -miljööt sekä -muotoilutuotteet. Samalla osoitetaan alan tulevaisuuden kehityssuunnat.

Herra Brunel oli kuuluisa ja aikaansa edellä oleva rautatierakentaja Englannissa.
Ensimmäinen kilpailu järjestettiin 1985 Englannissa rautateiden täyttäessä 150 vuotta, ja itse kuningatar Elisabeth jakoi palkinnot.

Suomi on ottanut vain kaksi kertaa aiemmin osaa kilpailuun: 2001 saimme palkinnon Helsingin aseman laiturikatoksesta ja 2008 tunnustuksen lipputoimistojen ja junien yritysilmeestä.

Saavutus suomalaiselle suunnittelulle   

Tänä vuonna ehdokkaita kilpailussa oli 92. Jury koostui kansainvälisesti johtavista alan muotoiluasiantuntijoista. Palkintoja annettiin 19 neljässä kategoriassa. Lähetimme Suomesta kaksi ehdotusta, jotka molemmat palkittiin!

Todella hieno saavutus suomalaiselle suunnittelutyölle ja rakentamiselle: DuettoPlus-ravintolavaunu palkittiin kalustosarjassa ja Oulun huoltohalli teknisen infran ja ympäristön kategoriassa.

Kaksi muuta kalustosarjan palkintoa meni Japaniin, joka on ehdottomasti junamuotoilun kärkimaa. Oulun halli sopii raadin mielestä uudeksi laatutasomalliksi kylmän ilmaston rautatiemaille. Erityisesti määrätietoinen yrityskuva-ajattelu projektien takana huomioitiin arvioinnissa.

Korkeatasoinen rautatiearkkitehtuuri ja -muotoilu tuottavat iloa ja hyötyä asiakkaille ja edistävät joukkoliikenteen suosiota ja arvostusta. Mottona tekemisessä tulee olla: ”Good design is for people!” Ja arkkitehtina uskon myös, että ”Good design is good business”.

Kuvat: VR Group / Ville Rinne

Pirjo Huvila

Olen Pirjo Huvila ja työskentelen VR-konsernin kiinteistöyksikössä rakennuttaja-arkkitehtina.

VR-konserniin tulin noin 30 vuotta sitten – neljän interrail-matkan jälkeen – unelmatyöhöni rautatiearkkitehdiksi. Tuolloin päätyönäni oli korjausrakentaminen ja erikoistumisalueenani suojelurakennusten restaurointi sekä tilasuunnittelu.

Nykyiseen työhöni kuuluu asema-alueiden kiinteistökehityshankkeita, kaavoitusasioita ja arkkitehtikilpailuja.

Blogikirjoituksissani haluaisin avata silmiä näkemään rautatiearkkitehtuurin ja -muotoilun merkitystä. Esittelen rautatiemiljöitä ja rakennushistoriaa. Kerron myös siitä, miten nämä toimivat yrityskuvan elementteinä toimintaympäristössämme.

Olen tietenkin sukunimeni mukaisesti suunnitellut ja rakentanut huvilan Espoon Puolarmaariin ja japanilais-suomaisen puutarhan, jossa on asemapuistojen perinnekasveja. Muutin vuosi sitten yhteisölliseen kerrostaloon, joka suunniteltiin asukkaiden yhteisprojektina.

Harrastan puutarhanhoitoa ja taidehistorian tutkimusta, arkkitehtuurimatkailua sekä kansainvälisiä asioita mm. Icomos Finland -järjestön hallituksessa ja Länsi-Afrikan kulttuuriprojekteissa.

Vanhan ajan junaluuri

Suurin osa meistä muistaa menneet lankapuhelimet. Numeroita pyöritettiin mekaanisesti, kun soitettiin kaverille ja sovittiin treffit jossain.

Meillä on myös junissa kahta eri luurimallia, joilla me kuulutamme ja olemme kuljettajaan yhteydessä.

On vanhempi luurimalli ja sitten uudempi ja kehittyneempi malli. Ominaisuuksiltaan nämä ovat kutakuinkin samat, mutta tekniikaltaan aivan erilaiset.

Vanhassa mallissa on seuraavanlaisia toimintoja:

  • Puhelin > tätä painamalla saa yhteyden kuljettajaan
  • Vaunu > tämän kun valitsee, kuulutus kuuluu vain kyseisessä vaunussa, jossa kuulutuslaite sijaitsee
  • Koko juna > kuulutus koko junaan
  • Kuulutus ja esikuulutus > nämä eivät enää ole käytössä, koko junan kuulutus on aika lailla korvannut nämä
  • Varattu katk. > tämä kyseinen lamppu syttyy aina, kun esim. kuuluttaa junaan, eli silloin linja on varattuna

Edellä hieman katselmusta junissa olevasta ns. vanhasta tekniikasta. Uudempi luurimalli puolestaan näyttää tältä:

Parempi idea kukkarossa kuin kymmenen otsalla

VR Groupin henkilöstön käytössä oleva idea- ja innovaatiosovellus tunnetaan nimellä Ideat kehiin!. Yhdessä kehittämistä tukeva toimintamalli ja järjestelmä ovat olleet käytössä talossa kolmen vuoden ajan. Ajatuksena on saada koko henkilöstö miettimään, miten hommat voisi hoitaa entistä fiksummin.

Ideatoiminnan ylläpitämiseksi tarvitaan energisoivia ja aktivoivia toimenpiteitä. Tärkeimmät niistä ovat palaute ideoijille ja toteutetut ideat. Tuloksellinen ideatoiminta on sitoutuneiden ideoijien ja kommentoijien käsissä.

Olimme kiinnostuneita siitä, mitkä tekijät vaikuttavat ideointiaktiivisuuteen. Saimme Kira Palinin Turun kauppakorkeakoulusta tekemään pro gradu -tutkielman aiheesta. Hän haastatteli esimiehiä ja työntekijöitä keväällä 2014.

Kira käsittelee tutkielmassaan yrityksen sisäistä joukkoistamista ja sitä, miten työntekijöiden motivointi ja sitoutuminen ovat kytköksissä toisiinsa. Tutkielmassa nousi esiin seuraavia tuloksia:

  1. Työntekijän pitää olla motivoitunut käyttämään sivustoa
  2. Esimiehen pitää kertoa sivuston hyödyistä yritykselle ja työntekijälle itselleen. Lisäksi hänen pitää rohkaista työntekijää osallistumaan vahvistamalla toiminnan suotavuutta ja hyvyyttä
  3. Esimiehen otteen tulee olla proaktiivinen, eli hänen pitää tuoda ideatoimintaa oma-aloitteisesti esille. Lisäksi esimiehen tulee olla arvostava työntekijää kohtaan sekä painottaa työntekijän itsenäisyyttä omien kehittämisajatustensa esiin tuomisessa  

Huoltotoimenpiteitä tarvitaan myös ideatoiminnassa

Ideoiden määrässä nähtiin loppukeväästä selvä laskeva trendi, minkä tuloksena käynnistimme aktivointikampanjan. Kampanjan tavoitteena on kasvattaa aktiivisten ideoijien määrää ja saada lisää kilpailukykyä parantavia ideoita.

Esimiehillä on merkittävä rooli palautteen antajina ja hyvien ideoiden eteenpäin viejinä sekä toteuttajina. Tutkimustulosten innoittamana valitsimme kampanjateemoiksi motivaatioon ja sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä:
 

Teema 1: Suosittele ideatoimintaa työkaverille
Teema 2: Sekä idean tekijä että toteuttaja hyötyvät extraa idean toteutuksesta
Teema 3: Aktiivisimmat esimiehet nostetaan esille ja palkitaan

Ideat kehiin! -kampanja kestää vuoden loppuun, ja jo kolmen viikon jälkeen ideoiden määrä on jälleen noussut alkuvuoden hyvälle tasolle.

Katso alla oleva video, jossa henkilöstömme kertoo, mitä mieltä he ovat Ideat kehiin! -toiminnan hyödyistä.

 

Ideat kehiin from VR Group on Vimeo.

Energiaa säästäen eteenpäin

VR Group osallistuu tällä viikolla Motivan järjestämän kansallisen energiansäästöviikon viettoon, kuten se on tehnyt aikaisempinakin vuosina.

Energiatehokkuuden parantaminen on keskeisellä sijalla VR Groupin päätöksenteossa. Tavoitteenamme on parantaa junaliikenteen energiatehokkuutta viidenneksellä vuosikymmenen loppuun mennessä.

Myös EU pitää energiatehokkuutta tärkeänä, ja se on antanut erityisen energiatehokkuusdirektiivin, jonka saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on meneillään.

Laki tulee edellyttämään isoilta yrityksiltä energiakatselmusten tekemistä, jotta niissä voidaan tunnistaa parantamisen mahdollisuuksia.

Energian kysyntä kasvussa  

Laaja-alainen energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta.

Fossiiliset energialähteet – kuten öljy, maakaasu ja kivihiili – ovat vielä tulevinakin vuosikymmeninä pääosassa. Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto etenee tuskallisen hitaasti.

Energian kysyntä kasvaa väestönkasvun ja kehittyvien maiden elintason kasvun mukana.

Taloudellisen ajotavan koulutusta  

Olemme VR Groupissa antaneet veturin- ja autonkuljettajille taloudellisen ajotavan koulutusta jo useiden vuosien ajan. Oheisella videolla veturinkuljettaja Markku Alardt kertoo energiansäästöstä työssään.

Tulevina vuosina tarkoituksena on ottaa käyttöön taloudellista ajotapaa tukevaa tekniikkaa. Vetureihin asennetaan älykkäitä kulutusmittareita ja ohjelmistoja, joiden avulla kuljettajat saavat ajantasaista tietoa energiankulutuksesta ja liikennetilanteesta.

Innostusta energiansäästöön  

Energiansäästöviikolla innostamme henkilöstöä pohtimaan omaa energiankulutustaan ja etsimään keinoja energiatehokkuuden parantamiseksi.

Sammutammeko laitteet, kun emme enää käytä niitä? Valaisemmeko tiloja turhaan? Ovatko tilojen lämpötilat säädetty oikein?

Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi energiansäästö on tärkeää energian saatavuuden turvaamiseksi ja kustannusten säästämiseksi.

Energia pitää maailman pyörät pyörimässä.