Perussa pohjustetaan ilmastosopua

Perun Limassa alkoi YK:n ilmastokokous, jossa pohjustetaan vuoden päästä pidettävää Pariisin ilmastokokousta. Kokouksen tavoitteena on sopia uusi maailmanlaajuinen YK:n ilmastosopimus.

Aiemmin lokakuussa Euroopan unioni lupasi leikata päästöjään vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Marraskuussa Yhdysvallat ja Kiina ilmoittivat omat aikeensa kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. Kiina on maailman suurin kasvihuonekaasujen aiheuttaja, ja Yhdysvallat seuraa perässä toisena.

Eri osapuolten ulostulot herättävät toiveita ilmastosopimuksen syntymisestä ja ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta kriittisenä pidettyyn kahteen asteeseen.

Fossiilinen energia jääköön fossiiliksi  

Asetetut tavoitteet ja ilmaston lämpenemisen rajoittaminen merkitsevät sitä, että valtaosa fossiilisista polttoaineista pitää jättää käyttämättä. Samalla on siirryttävä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen.

Erityisen haasteellista uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto on liikennesektorille, joka tähän asti on lähes täysin perustunut fossiiliselle energialle.

VR Group satsaa uusiutuviin

VR Group on antanut viisi ympäristölupausta, joista yksi liittyy uusiutuvan energian käytön lisäämiseen. Olemme luvanneet nostaa uusiutuvan energian käytön osuuden koko konsernin energiankulutuksesta yli kuudenkymmenen prosentin vuoden 2020 loppuun mennessä.

Viime vuonna VR:n uusiutuvan energian osuus oli 54 %. Keskeinen tekijä tässä on sähkön hankinta, jossa VR Group on siirtynyt käyttämään uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä eli vesivoimaa.

Tavoitteena on myös luopua kiinteistöjen lämmityksessä öljyn käytöstä. Yksi kehitysaskel tapahtui syksyllä, kun Vainikkalan aseman öljylämmitys korvattiin maalämmöllä.

Kuva: Pixhill.com

Kuusisormisen käden arvoitus

Miksi ravintolavaunun ovessa on kättä kuvaava opaste, jossa on kuusi sormea? Ihmettelin tätä itsekin, kun tulin taloon.

Hieman asiaa tutkittuani sain tietää seuraavanlaista.

VR:n ravintolavaunukokonaisuuden suunnitteli sisustusarkkitehti Arto Kukkasniemi Sistem-muotoiluyrityksestä 1980-luvun lopulla.

Ilmeisesti suunnittelija ajatteli, että käsi ohjaa asiakkaita avaamaan oven oikeasta kohdasta. Ylimääräisen sormen hän puolestaan lisäsi pilke silmäkulmassa.

Huomiota herättävän opasteen ansiosta ihmiset eivät työnnä ovea auki lasi-ikkunoiden kohdalta ja jätä siihen sormenjälkiä.

Ravintolavaunun ja kuusisormisen käden voi löytää, jos matkustaa pitkän matkan yksikerroksisessa InterCity-junassa.  

Pendolinot pakkashuollossa

Kalustomanageri Pasi Viikkilä Helsingin varikolta kertoo oheisella videolla, miten Pendolinot valmistellaan talveen. Muun muassa hiekoitus- ja lämmityslaitteiden toiminta testataan. Pendolinoihin on tehty myös teknisiä muutostöitä talviluotettavuuden parantamiseksi.

VR-konserni vastaa talvivarautumisesta junakaluston ja -henkilökunnan osalta. Rataverkon kunnossapitoon liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä Liikenneviraston kanssa ja pääkaupunkisedun lähijunaliikenteen osalta Helsingin seudun liikenteen eli HSL:n kanssa.

Talvikelit haastavat junaliikenteen

Koko junakalusto tarkistetaan ja huolletaan talven varalle. Tarvittaessa junia sulatetaan lumesta ja jäästä varikoilla. Keskeisille paikkakunnille on varattu henkilökuntaa ja varakalustoa häiriötilanteita ajatellen. Myös junatarjontaa koskevat valmius- ja liikennöintisuunnitelmat on päivitetty.

Varautumistoimista huolimatta odotettavissa on päiviä, jolloin junaliikenteessä esiintyy häiriöitä haastavissa talvikeleissä. VR-konserni yhteistyötahoineen pyrkii parhaansa mukaan vähentämään häiriöitä ja niistä koituvia haittoja.

Tietotekniikkaa ja tulostusongelmia

Junamatkustajien keskiviikkoaamu olisi voinut alkaa paremminkin, kun junaliikenteessä oli ympäri Suomea myöhästymisiä ja junavuoroja jouduttiin myös perumaan. Syynä tähän oli tietoliikennevika, jonka vuoksi Liikenneviraston aikataulu- ja reittien turvallisuustiedotteita tuottava järjestelmä ei toiminut.

Palataan hetkeksi menneeseen aikaan, kun tietotekniikka ei ollut niin yleistä. Tässä tapauksessa oikeastaan vain vuoden verran taaksepäin, kun veturinkuljettajat kantoivat vielä aikataulukirjaa mukanaan, josta löytyivät kaikkien säännöllisesti kulussa olevien junavuorojen aikataulut.

Lisäksi matkassa oli ehdottomasti oltava niin sanottu viikkovaroitustiedote, johon oli merkitty kaikki poikkeavuudet reitin varrella, kuten tilapäiset nopeusrajoitukset ja liikenteeltä suljetut raiteet. Tämä korvautui myöhemmin sähköisellä ennakkotietojärjestelmällä, josta kuljettajan oli tulostettava reitin ajankohtaiset tiedot.

Turvallisuus etusijalla    

Aikataulutiedot siirrettiin VR:ltä Liikenneviraston järjestelmiin, ja sen jälkeen kuljettajat ovat aina tulostaneet junakohtaisen aikataulun, joka sisältää perustietojen lisäksi nämä turvallisuuteen olennaisena osana vaikuttavat tiedot. Jos juna myöhästyy tietyn ajan, kuljettajan on otettava uusi tuloste, jotta tiedot ovat edelleen ajankohtaisia.

Aikataulutuloste on kuitenkin vain välivaihe, sillä veturinkuljettajat ovat ottaneet tabletlaitteet käyttöönsä, ja pian junan kulkuun vaikuttavat tekijät näkyvät aina reaaliaikaisina.

Kaikkeen täytyy varautua, joten tällekin järjestelmälle on olemassa myös varajärjestelmä. Sen ylösajo kuitenkin otti oman aikansa. Ja kuten aina, pienikin häiriö aamuruuhkassa aiheuttaa suuria kerrannaisvaikutuksia.

Luotettavat tiedot junan kuljettamiseen oli kuitenkin saatava toimitettua juniin, sillä turvallisuus on tärkein asia, kun kuljetetaan suuria ihmismääriä.

Kuva: VR Group / Kirsi Tuura

Tukea työhön!

Hyvä ergonomia on tärkeä osa työhyvinvointia. Siksi teimme junahenkilökunnallemme ohjeet työvälineiden kantamiselle.

Junahenkilökuntamme mukana kulkee työpäivän aikana 3–5 kilon painosta työvälineitä. Lähes koko työvuoro tehdään kävellen, joten on tärkeää huomioida, että kantaa työvälineitä oikein.

Käytännössä huomasimme, että monet kantavat työvälineitä työasuna toimivan liivin taskussa. Tämä taas johti siihen, että liivi painaa niskaa ja hartiaseutu rasittuu.  

Juuri ilmestyneiden ergonomiaohjeiden tarkoituksena on esitellä työvälineiden parhaat käyttö- ja kantotavat. Osa varusteista kannetaan työasuna toimivan liivin taskuissa, osa varustevyöllä.

Ohjeissa on kiinnitetty huomioita myös työskentelyasentoihin.

Työn tekemisen tavat opitaan työuran alkuvaiheessa. Vääristä tottumuksista poisoppiminen on vaikeaa, joten kannattaa siis opetella oikeat tekemisen tavat. Hyvä ergonomia on usein pienestä kiinni!

  • Virkku on VR:n hyvinvointitoiminnan brändi
  • Virkkuun on koottu VR:n hyvinvointia tukevat keinot
  • Hyvinvointi on kokonaisuus, jossa tärkeässä osassa ovat työn sisältö, työyhteisö ja johtamiskäytännöt. Niistä rakentuu vahva, hyvinvoiva ja menestyvä VR
  • Virkku tarjoaa VR:läisille eväät parempaan hyvinvointiin työssä, mutta jokaisen omalla vastuulla on tarttua tarjontaan ja ryhtyä tuumasta toimeen