Tulokset tukkii turvat kii

Urheiluslangilla ilmaistuna tällaista tuuletusta kuulee kentän laidalla ja kiekkokaukaloissa.

Kahden fudispojan äitinä ja fudisvalmentajan vaimona tämä tuuletus sopii mielestäni hyvin kuvaamaan myös viime vuoden upeaa tulosta VR Groupin ideatoiminnassa.

Viime vuonna hyväksyimme toteutukseen tai jo toteutimme 362 ideaa – eli yksi maaliin viety idea lähes jokaiselle vuoden päivälle.

Kaiken kaikkiaan meillä kirjattiin loistavasti 1 848 ideaa.

Maaliin viedyt ideat motivoivat

Lähes joka päivä viime vuonna ainakin yksi ideoija tuuletti iloisena: "Mä tein sen, mun idean ansiosta asiat ovat piirun verran paremmin!"

Puhumme isoista asioista sekä yksilö- että yritystasolla.

Paras palkinto on monen ideoijan mielestä se, kun idea toteutetaan. Sen lisäksi meillä maksetaan idean nettohyödystä osa ideoijalle.

Maaliin viedyt ideat näkyvät viivan alla ja motivoivat ideoijia.

Ideointi on joukkuepeliä

Ideointi ei ole vain yksilölaji, vaan se on aina joukkuepeliä.

Meillä joukkuepeliin osallistui 1 300 henkilöä peukuttamalla, kommentoimalla tai arvioimalla 18 366 kertaa toisten ideoita viime vuonna.

Ideoita kirjasi 787 eri henkilöä, joista kaikista aktiivisimpia ovat konduktöörit.

Yli 60 % ideoista tulee junahenkilökunnalta. Näistä ideoista yli puolet on asiakaskokemusta parantavia ideoita.

Patentti Pendolinolle

Viime vuonna yksi patenttihakemukseen johtanut keksintö liittyi Pendolinon kallistusjärjestelmään.

Kallistusjärjestelmässä on ollut koko historiansa ajan ongelmia. Yksi merkittävimmistä ja kalleimmista vikojen aiheuttajista on liittynyt koria ohjaavaan servoventtiiliin.

Yksi keksijöistä, Helsingin varikon ryhmäpäällikkö Anssi Iso-Heiko, kertoo saaneensa patenttihakemukseen johtaneen idean eräästä lehtiartikkelista.

Keksinnöllä saavutetaan merkittävää säästöä kunnossapitokustannuksissa ja parannusta liikennöinnin luotettavuudessa.

Yhteistyötä yliopiston kanssa

Tampereen teknillinen yliopisto esitteli artikkelissaan uutta mullistavaa tapaa korvata vastaavanlainen venttiili sarjalla pienempiä, toiminnaltaan yksinkertaisempia on-off-venttiileitä.

Tästä tekniikasta käytetään yleisnimitystä digitaalihydrauliikka.

Iso-Heiko oivalsi artikkelista, että tässä tekniikassa saattaisi olla vastaus meidän ongelmaamme. Hän vakuuttui tämän tekniikan soveltuvuudesta ja lähestyi yliopistoa kirjeitse.

Siitä se asia sitten lähti jalostumaan.

Tämä on kannustava esimerkki siitä, että pallo kannattaa ottaa rohkeasti haltuun ja kuljettaa se määrätietoisesti maaliin.

Poikkeustilanteissa kootaan junapalapelejä

VR:llä on kaukoliikenteessä yhteensä noin 500 yksittäistä matkustajavaunua sekä 16 kiskobussia ja 18 Pendolinoa.

Junien ja vaunujen käytölle, huolloille ja kokoonpanoille on etukäteen tehty tarkat suunnitelmat, joita kuitenkin joudutaan poikkeustilanteissa äkillisesti muuttamaan.

Operaatiokeskuksessa toimii kaukoliikenteen kalustonohjaus, joka valvoo kaukoliikenteen junien kokoonpanoja ja vaunustojen kiertoa ja tekee näihin tarvittaessa muutoksia.

Korvaavat junarungot käytössä  

Esimerkiksi ratakatkojen yhteydessä joidenkin asemien välinen matka joudutaan korvaamaan linja-autoilla. Tällöin myös junat joudutaan kääntämään poikkeuksellisissa paikoissa takaisin tulosuuntaansa.

Tällaisissa tapauksissa käy usein niin, että bussikyydin jälkeen jatkava junarunko onkin erilainen kuin alkuperäinen juna. Kaukoliikenteen kalustonohjaajalla on tärkeä rooli tämän hajonneen palapelin uudelleen kokoamisessa.

Turvallinen matkanteko varmistetaan  

Junan jarrut tarkastetaan aina konduktöörin tai ratapihahenkilökunnan toimesta, kun junan kokoonpano muuttuu, esimerkiksi silloin kun veturi vaihtaa junan toiseen päähän.

Jos jarrujen tarkastaja huomaa jotain poikkeavaa, hän ilmoittaa siitä operaatiokeskukseen kalustonohjaajalle, joka syöttää muutokset järjestelmään. Tällöin junalle saadaan uudet tiedot jarrutuskyvystä, mikä on turvallisen junamatkan ehdoton edellytys.

Kuva: VR Group / Ville Rinne

Tekstiä korjattu Pendolinojen lukumäärän osalta 4.2.

Esimiehen uudenvuodenlupaus

Hyvä uudenvuodenlupaus on kohtuullinen ja realistinen. Sille voi myös asettaa aikataulun. 

Samaan tapaan neuvoimme VR-konsernin esimiehiä miettimään esimiestyönsä kehittämiseen liittyvää esimieslupausta vuodelle 2015.

Olemme tehneet muutaman viime vuoden aikana isoja panostuksia esimiestyön kehittämiseen uudistamalla esimiesrakenteita ja panostamalla esimiesrekrytoineihin sekä -valmennuksiin.

Panostukset huipentuivat viime vuoden aikana läpivietyyn projektiin, jonka tuloksena VR:läinen johtaminen ja odotukset esimiestyölle kiteytettiin menestyvän esimiestyön malliksi.

Lanseerasimme menestyvän esimiestyön mallin syksyn johtoryhmäpäivillä, ja jokainen VR:läinen pääsi tutustumaan siihen syksyn henkilöstötutkimuksessa.

Tutkimuksen esimiestyötä koskevat kysymykset oli jäsennetty uuden mallimme mukaan. Lisäksi jokainen esimies sai tutkimuksen tuloksena esimiesraportin ja -indeksin, joka mittaa esimiestyössä onnistumista.

Lupaukset osaksi arjen esimiestyötä

Halusimme varmistaa, että tutkimuksen tulokset hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Normaalien purkutilaisuuksien ja keskustelujen lisäksi jokainen esimies antaa omaa työtään kehittävän esimieslupauksen vuodelle 2015, saamaansa palautteeseen ja menestyvän esimiestyön malliin pohjautuen.

Lupaus käydään läpi oman esimiehen kanssa ja samassa yhteydessä sovitaan, miten lupaus toteutuu osana arjen esimiestyötä.

Lupaus on myös osa kehityskeskusteluja; esimiehen omaa ja alaisen kanssa käymää keskustelua.

Jokaisen esimiehen vastuulla on varmistaa, että lupaus toteutuu vuoden 2015 aikana.

Osa esimiehistämme on jo antanut lupauksena ja julkistanut ne esimiespäivillä, videotervehdyksenä, suullisesti työyhteisössä tai kehityskeskusteluissa.

On hienoa seurata, kuinka hyviä ja konkreettisia – arjen käytäntöihin vaikuttavia – esimieslupauksia on annettu!
 


 

Vuosi vaihtui, lupauksia lunastettiin

Vuodenvaihteeseen liittyy lupausten antaminen. Ihmiset asettavat itselleen tavoitteita, joita haluavat omalla kohdallaan edistää.

Liisan seikkailut Ihmemaassa -kirjassa todetaan: ”Jos et tiedä, mihin olet menossa, niin mikä tahansa tie vie sinne.”

Asetetuilla tavoitteilla on tärkeä tehtävä. Ne ohjaavat niin yksilöiden kuin yritystenkin tekemistä. Näin kuljetaan haluttua tietä eikä haahuilla ympäriinsä päämäärättömästi.

VR Group antoi muutama vuosi sitten viisi ympäristölupausta, jotka se lupasi lunastaa vuoden 2020 loppuun mennessä.  Ympäristölupaukset ohjaavat meitä pitkäjänteiseen toimintaan.

Lupauksia annettiin…

Ympäristölupauksista kaksi on kohdistettu ilmastonmuutoksen hillintään – tavoitteena on parantaa junaliikenteen energiatehokkuutta 20 prosenttia ja nostaa uusiutuvan energian osuus koko konsernissa yli 60 prosenttiin.

Yksi lupaus liittyy maaperän pilaantumisen estämiseen ja siistin ympäristön vaalimiseen. Tavoitteena on, ettei kemikaalien käsittelyssä ja vaarallisten aineiden kuljetuksissa satu merkittäviä maaperän pilaantumista aiheuttavia vuotoja.

Neljäs lupaus käsittelee jätehuoltoa ja kierrätystä. Tavoitteena on, että kaatopaikalle joutuvan jätteen osuus jätteen kokonaismäärästä on alle 15 %.

Viidentenä lupauksena VR Group haluaa olla vihrein valinta – ympäristöystävällisin matkustuksen ja kuljettamisen kumppani asiakkaille ja yhteiskunnalle. Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan asiakastutkimusten avulla.

…ja lupauksia lunastettiin

Lupausten lunastamiseen on vielä paljon aikaa jäljellä, mutta on tärkeää vähän väliä tarkastella, että olemme oikealla tiellä ja menossa oikeaan suuntaan.

Energiatehokkuudessa on ollut hyvää kehitystä etenkin tavarajunaliikenteessä, jossa sähkövedon osuus ja junapainot ovat kasvaneet lupaavasti.

Koko junaliikenteen osalta tehokkuuden parantaminen jatkuu aloitetussa energiahankkeessa. Energiahankkeessa tarkastellaan liikennerakennetta ja liikenteen ohjausta. Lisäksi siinä valmistellaan veturinkuljettajan ajamista tukevan älyteknologian käyttöönottoa.

Vaarallisten aineiden kuljetukset ovat pääosin kulkeneet mallikkaasti. Turun ratapihalla typpihappovuoto aiheutti loppuvuodesta laajamittaisen hälytyksen, mutta varsinainen vuoto osoittautui onneksi vain muutamaksi litraksi.

Jätehuollon ja kierrätyksen osalta kuluneena vuotena otettiin aimo loikka eteenpäin, kun Vantaan uusi jätevoimala käynnistyi ja pääkaupunkiseudun sekajätteet poltetaan energiaksi. Helsingin varikolla tehtiin myös muutoksia jätteen lajitteluun sekajätteen vähentämiseksi.

Kulunut vuosi oli ympäristölupausten osalta oivallinen. Jos oli Liisa Ihmemaassa hieman hämillään omasta suunnastaan, on se VR Groupissa hyvin selvillä. Tästä on hyvä jatkaa!

Talvi tuli!

Heräsin aamulla, katsoin ulos ja ajattelin, että tänään on tulossa kiireinen päivä töissä. Ulkona oli sellainen myräkkä. Näytti siltä, että se vaikuttaisi junien kulkuun.

Aihe on herkimmästä päästä ja koskettaa niin matkustajia kuin henkilökuntaa junissa. Avaan hieman työnkulkuamme ja sitä prosessia, joka lähtee käyntiin, kun juna kulkee aikataulusta jäljessä.

Mitä konduktöörit tekevät, kun juna on myöhässä:

  • Toteamme, paljonko olemme myöhässä aikataulusta
  • Otamme selvää, mihin matkustajilla on vaihtoyhteyksiä, esimerkiksi Tampereelta Jyväskylään, Poriin tai Turkuun
  • Soitamme ja ilmoitamme operaatiokeskukseen, kuinka paljon olemme myöhässä ja kerromme, mihin suuntaan on vaihtomatkustajia
  • Operaatiokeskus on yhteydessä liikenteenohjaajaan. Hän antaa junille luvan jatkaa matkaa opasteiden avulla sekä kääntää vaihteet niin, että menemme oikeaan suuntaan
  • Yhdessä he tekevät päätöksen siitä, mitkä junat odottavat vaihtomatkustajia
  • Tämä päätös kerrotaan sitten junan konduktöörille, ja me toimimme saamamme ohjeen mukaisesti. Kerromme matkustajille junassa, miten heidän jatkoyhteytensä on hoidettu
  • Jos sattuu niin, että junassa on teknistä vikaa, saamme operaatiokeskuksesta ohjeet siihen, miten matkustajien matka jatkuu. Se voi jatkua esimerkiksi toisella junalla tai bussilla riippuen siitä, olemmeko lähellä asemaa vai keskellä korpea

Mitä matkustaja voi tehdä:

  • Kertoa lipun tarkistuksen yhteydessä, jos hänellä on vaihtoyhteys esimerkiksi Tampereelta. Tieto ei lue valmiiksi kaikissa lipuissa, esimerkiksi mobiililipussa
  • Poikkeustilanteessa on syytä olla valppaana. Esimerkiksi korvakuulokkeet kannattaa poistaa korvilta, jotta kuulee jatkoyhteyksiä koskevat kuulutukset ja kaiken muun tärkeän informaation

Siitä matkustajat voivat olla varmoja, että määränpäähän päästään kyllä aina, tavalla tai toisella. Toki matkassa voi mennä hetki, ja aina ei ehkä onnistuta aikataulussa.

Mutta sitä varten olemme junissa: voidaksemme auttaa ja järjestää kaikille turvallisen matkan kotiin.