Innovoinnissa vauhdinjako ratkaisee

Olen keskustellut monien yrityksen innovaatioihmisten kanssa ja kuullut tarinoita siitä, miten monet innovaatioprosessien kehittämishankkeet ovat alkuinnostuksen jälkeen latistuneet.

Hyvällä lanseerauksella ja kampanjalla henkilöstöä voidaan innostaa lähtemään mukaan. Totuus kuitenkin paljastuu varsin pian: innovaatioprosessi tarvitsee käsiä tekemään, kulttuuria tukemaan, rakenteita kannattelemaan ja viestintää vauhtia tuomaan. Jos innovaatioprosessi jää vapaaehtoisuuden varaan, se hukkuu arjen kiireisiin ja unohduksen unholaan. Miten siis innovaatioprosessi saadaan osaksi johtamista ja jokapäiväistä tekemistä?

Organisaatiokulttuuri muuttuu teoilla

Lähtötilanne vaikuttaa organisaatiokulttuurin muutostilanteissa. Organisaatiokulttuurin muutos perinteisissä jäykän byrokraattisissa yrityksissä on aikaa vievää. Nopeita tuloksia ei ole odotettavissa, koska ihmisten tavat ja toiminta muuttuvat hitaasti. Organisaatiokulttuuri on sitä, miten puhutaan ja toimitaan, kun pomo ei ole paikalla.  Organisaatiokulttuuri muuttuu teoilla ja esimerkillä, ei puheilla.

Rakenteita, tukiresursseja ja johtamista

Kuinka innovaatioprosessiin saa sisäänrakennettuja ja automatisoituja tukirakenteita? Innovaatioprosessia tukevat henkilöt ovat onnistumisen kannalta elintärkeitä. Kaikki lähtee kuitenkin ihmisistä ja ihmisten motivaatiosta. Alussa tarvitaan paljon viestintää ja tukea jo pelkästään työkalua ja toimintamallia koskeviin kysymyksiin.

Tulosten ja onnistumisten esille tuonti on myös tärkeä osa innovaatioprosessin vastuuhenkilöiden roolia. Säännöllinen palkitseminen esimerkiksi kuukauden ideoiden muodossa ja niistä viestintä motivoi ideoijia. Toisaalta myös muut oppivat millaiset ideat tulevat palkituiksi ja rohkaistuvat heittämään omia ideoitaan.

Ideoiden oikean reitityksen varmistaminen on tärkeää, jotta ideat saadaan ohjattua niille ihmisille ja organisaation osaan, jossa niitä voidaan parhaiten hyödyntää.

Ideat johdon agendalla

Löytyykö johdon agendalta tilaa ideoille? Ideoiden kokeilemiseen liittyy epävarmuutta ja riskejä, jotka väistämättä liittyvät kokeilemisen kulttuuriin. Johdon rooli innovaatioprosessin suunnan näyttäjänä ja tukena on erittäin tärkeä.

Haastekampanjat aktivoivat

Haastekampanjat ideointiaktiivisuuden vauhdittajina ovat antaneet meille mahdollisuuden ottaa henkilöstö mukaan kehittämiseen. Haastekampanjoilla voidaan myös viestiä sen lisäksi että saamme hyviä ideoita toteutettavaksi. Henkilöstön kysymyksiin pitää vastata ja käydä rakentavaa dialogia avoimen keskustelun aikaan saamiseksi.

Joukkojen viisaus ja verkostot ovat parhaita lähteitä kehittämiselle. Yrityksen sisäinen verkostomedia tukee avointa innovointia. Se tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden tulla kuulluksi heille tärkeissä asioissa ja osallistua yrityksen kehittämiseen.

Innovaatioprosessin rakentamisessa ja kehittämisessä vauhdinjako ratkaisee. Onnistummeko luomaan riittävästi innostusta ja merkitystä? Onnistummeko viestimään siitä uskottavasti? Onnistummeko mittaamaan tuloksia ja viestimään niistä?

Organisaatiokulttuurin muutos asiakaslähtöisemmäksi ja avoimemmaksi vaatii pitkäjänteistä työtä ja samaa viestiä vievää johtamista useilla rintamilla.

VR Groupin muutosmatkasta aloitetoiminnasta moderniksi idea- ja innovaatioprosessiksi kerron juuri ilmestyneessä Innovaatiohöttö hemmettiin -kirjassa. Lue lisää: www.innovaatiohotto.fi

Kuva: Pixhill.com/Sergey Nivens

Energiansäästöviikolla asiat raiteilleen

VR Group osallistuu tällä viikolla Motivan järjestämän kansallisen energiansäästöviikon viettoon. Energian säästäminen on osa kestävää ja ympäristöystävällistä toimintaa.

Parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian osuutta voimme hillitä ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia elinympäristöömme.

Maapallo on väärällään vääränlaista energiaa – fossiilista energiaa. Öljy-, kaasu- ja kivihiilivarantoja on suurten energiayritysten taseissa niin paljon, että uusiutuvan energian osuuden merkittävä kasvu etenee tuskallisen hitaasti. Lisäksi energian kysyntä kasvaa edelleen väestönkasvun ja kehittyvien maiden elintason kasvun mukana.

Energiaa säästäen eteenpäin

VR Group on antanut julkisia ympäristölupauksia, joista yksi koskee energiatehokkuuden parantamista. Tavoitteenamme on parantaa junaliikenteen energiatehokkuutta viidenneksellä vuosikymmenen loppuun mennessä.

Junaliikenteen jo nykyinen hyvä energiatehokkuus perustuu pyörän ja kiskon väliseen pieneen vierintävastukseen ja suureen kapasiteettiin kuljettaa matkustajia ja tavaraa.

Kun energiatehokkuutta parannetaan edelleen, ovat monet tekniset ja operatiiviset kehitystoimet tarpeen.

Tehokkaalla toiminnalla energiatehokkuutta

Liikennejärjestelmän tehokkuus on keskeinen tekijä energiatehokkuudessa.

Matkustajaliikenteessä junien täyttöasteen merkitys on suuri, koska junan energiankulutus ei juuri kasva, vaikka matkustajia olisi kyydissä enemmänkin.

Matkustajaliikenteen junavuoroista nykyisin puolet ajetaan niin, että matkustajia on alle 20 % junan paikkamäärästä. Tarkoituksena onkin tehdä muutoksia koko liikennejärjestelmään ja parantaa sekä kustannus- että energiatehokkuutta, jotka edelleen mahdollistavat junalippujen hintojen alentamisen.

Junalippujen hintojen alentamisella lisätään junamatkustuksen houkuttelevuutta. Lisäksi hinnoittelulla pyritään tasaamaan eri junien täyttöasteita tarjoamalla hiljaisempiin junavuoroihin edullisimpia lippuja.

Tavaraliikenteessä logistinen tehokkuus on keskeistä. Junakokojen kasvattaminen, sähkövedon osuuden lisääminen ja vaihtotöiden vähentäminen parantavat energiatehokkuutta. Oheisella videolla logistiikan suunnittelupäällikkö Nina Mähönen kertoo logistisen tehokkuuden kehittämisestä.

Taloudellista ajotapaa kehitetään

Rataverkon kunnolla ja liikenteenohjauksella on tärkeä merkitys liikenteen sujuvuuden kannalta. Kaikki tilapäiset nopeusrajoitukset ja ylimääräiset hiljennykset ja pysähdykset lisäävät energiankulutusta.

Veturinkuljettajan ajotavalla on suuri merkitys energiankulutukseen. Kuljettajille on jo useiden vuosien ajan annettu taloudellisen ajotavan koulutusta.

Meneillään on myös energiatehokkuushanke, jonka tarkoituksena on ottaa käyttöön taloudellista ajotapaa tukevaa tekniikkaa. Jatkossa veturinkuljettajilla on entistä parempi mahdollisuus ottaa huomioon liikennetilanne ja sopeuttaa tehonkäyttö liikennetilanteen edellyttämälle tasolle.

Innostusta energiansäästöön   

Energiansäästöviikolla sisäisellä viestinnällä innostamme henkilöstöä pohtimaan energiankulutusta ja etsimään keinoja energiatehokkuuden parantamiseksi.

Viikon aikana pidetään myös seminaari, jossa ulkopuolisten alustajien avulla pohditaan ilmastonmuutosta ja energiatehokkuuden kehittämistä liikennesektorilla.

Pidetään pyörät pyörimässä – energiatehokkaasti.

Kuvan lähde: pixhill.com/Sergey Nivens

VR:n vuodevaatteita humanitaariseen työhön

VR lahjoittaa käytöstä poistettuja vuodevaatteita SPR:lle humanitaariseen työhön.
 
Valkoisissa vuodevaatteissa on aikoinaan nukuttu junissa ja lepohuoneissa. Ne ovat ehjiä ja pestyjä.
 
Viisi lavallista vuodevaatteita odotti maanantaina noutoa Helsingin varikolla.


 
VR:n kanssa yhteistyötä tehnyt Posti toimitti lavat SPR:lle, ja SOL auttoi lähetystoiminnoissa.
 
Laatikoihin pakatuilla tyynyliinoilla, pussilakanoilla ja lakanoilla voi pedata pedit noin 800 hengelle.  

Kuvat: Hannu Purola

Tehdään fiksuja valintoja liikenteessä

Euroopan liikkujan viikko 16–22.9 kannustaa kiinnittämään huomiota omiin arkisiin liikkumisvalintoihin ja niiden vaikutuksiin ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vuonna 2015 teemana ovat erilaiset kulkumuodot eri matkoilla.

Liikkujan viikko päättyy Auton vapaapäivään 22. syyskuuta. Joukkoliikenne on ympäristöystävällinen ja hyvä vaihtoehto oman auton käytölle. Kun valitsee joukkoliikenteen oman auton sijaan, säästyy käytännössä koko oman auton kulutuksen verran energiaa.

Lyhyet matkat lihasvoimalla

Joukkoliikenteen käytön yhteydessä saa oivallisesti hyötyliikuntaa, kun kävelee tai pyöräilee pysäkille tai asemalle. Tutkijoiden mukaan 25 minuutin päivittäinen kävely voi lisätä jopa 7 vuotta elinikää.

Juna on viisas valinta

VR on jo useiden vuosikymmenien ajan tarjonnut sähkön käyttöön perustuvia joukkoliikennepalveluja. Kun sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla, ei siitä aiheudu ilmastonmuutokseen vaikuttavia kasvihuonekaasupäästöjä. Myös ilmanlaatua heikentäviä ja terveyttä vaarantavia pakokaasupäästöjä ei synny. Lue lisää junaliikenteen ympäristöystävällisyydestä

VR on jälleen mukana Liikkujan viikolla. Lähiliikenteen vyöhykelipun voi ostaa 16.–22. syyskuuta tarjoushinnalla VR Mobiilista. Menopaluun saa menon hinnalla. Tutustu tarjoukseen tarkemmin.   

Tehdään viisaita valintoja!

Kuvat: Motiva / Liikkujan viikko

Seuraamme tiiviisti yöjunien tilannetta

VR:n yöjunissa on matkustanut syyskuun alkupuolelta lähtien turvapaikanhakijoita, jotka saapuvat Ruotsin kautta Pohjois-Suomeen ja sieltä eteenpäin kohti etelää. Tilanne on poikkeuksellinen Suomen lähihistoriassa. Junahenkilökunta ansaitsee erityiskiitoksen, se on toiminut uudessa ja yllättävässä tilanteessa ammattitaitoisesti ja hyvin. 

Junassa jokaisella asiakkaalla pitää olla voimassa oleva matkalippu. Turvapaikanhakijoilla on ollut joko etukäteen ostetut liput tai he ovat hankkineet lippunsa junan konduktööriltä. On selvää, että kymmenien samalta asemalta kyytiin tulevien palveleminen on iso urakka.

Jos matkustajalla ei ole lippua tai rahaa sen ostoon, hänet poistetaan junan kyydistä soveltuvalla asemalla, yhteistyössä viranomaisten kanssa. Junahenkilökunta huomioi aina olosuhteet ja käyttää tapauskohtaista harkintaa, oli kyseessä kotimainen tai ulkomainen matkustaja. 

Jokaisessa yöjunassa on matkustanut kymmeniä turvapaikanhakijoita, ja määrä on ollut lisääntymään päin. Tämänhetkinen tilanne on, että yöjunissa kulkee noin satakunta turvapaikanhakijaa päivittäin. Kaikki halukkaat ovat kuitenkin päässeet kyytiin.

Seuraamme tilannetta ja pidämme yhteyttä viranomaisiin. Kaikille asiakkaille halutaan taata turvallinen ja rauhallinen matkanteko.

Lue edellinen aiheeseen liittyvä Junablogin postaus