Kovaa menoa Pariisissa

Pariisi on esiintynyt viime kuukausien aikana kansainvälisissä uutisotsikoissa sekä hyvässä että pahassa. ISIS järjestön terroristit järkyttivät maailmanrauhaa terrori-iskuilla. Toisenlainen isku koettiin viime lauantaina, kun Ranskan ulkoministeri Laurent Fabius nuijan iskulla vahvisti uuden ilmastosopimuksen syntyneen.

Nyt saavutetulla sopimuksella on tärkeä merkitys. Edellisen kerran vuonna 2009 yritettiin Kööpenhaminassa päästä sopimukseen, mutta siinä epäonnistuttiin. Tuloksena oli pelkkää kohinaa.
Nyt päätetty sopimus antaa ilmastotyöhön vahvan poliittisen signaalin, joka tulee ohjaamaan kaikkien osapuolien toimintaa tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana. Ilmastonmuutosta on hillittävä siten, että keskilämpötilan nousu on selvästi alle 2 Celsiusastetta.

Uusi sopimus on lähtölaukaus vallankumoukselle, joka tähtää hiilineutraalien tuotteiden valmistamiseen ja palvelujen tuottamiseen.

Liikenteen rooli ilmastotyössä korostuu 

Nykyisin liikenteen osuus kasvihuonekaasupäästöistä on noin viidennes. Jatkossa kun muut sektorit pystyvät vähentämään päästöjään nousevat liikennesektorin päästöt jo kolmannekseen kokonaispäästöistä.  

Erityisen haasteellista uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto on liikennesektorille, joka tähän asti on lähes täysin perustunut fossiilisten polttoaineiden käyttöön.

Raideliikenne edelläkävijänä

Rautatieliikenne toimi edelläkävijänä jo 1800-luvulla, kun höyryhepo korvasi hevosvankkurit. 1900-luvulla muiden liikennemuotojen kehittyminen vähensi rautatien merkitystä ja uhkana oli jopa sen hiljalleen tapahtuva näivettyminen.

1900-luvun loppupuolella suurnopeusjunaliikenteen käynnistäminen käänsi kehityssuunnan, ja rautatiet enenevässä määrin kasvatti markkinaosuuttaan keskipitkänmatkan liikenteestä.

Nyt rautatieliikenne toimii taas edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä ilmastonmuutoksen hillitsijänä. Energiatehokkuus ja uusiutuvan sähköenergian käyttö on jo laajasti käytössä rautatieliikenteessä.

Kohti hiilineutraalia liikennettä

Vaikka rautatieliikenne on jo kehityksen eturintamassa, on vielä varaa parantaa. Energiatehokkuutta voidaan edelleen parantaa ja sähkövedon osuutta lisätä.

VR Groupissa on käynnistetty laaja energiatehokkuushanke, jonka yhteydessä vetureihin ja sähkömoottorijuniin asennetaan energiatehokasta ajamista tukevaa teknologiaa.  Jatkossa veturinkuljettaja entistä paremmin pystyy ennakoimaan liikennetilanteen ja sopeuttamaan tehonkäytön liikennetilanteen edellyttämälle tasolle.  

Sähkövedon osuuden lisäämiseksi tulisi satsata rataosien sähköistykseen.  Yleisestikin koko ratainfraan tulisi panostaa enemmän, koska nykyisestä rataverkosta yksiraiteista rataa on noin 90 prosenttia. Tällä on suuri vaikutus radan kapasiteettiin ja läpäisykykyyn.

Kohti hiilineutraaleja matkustusta ja kuljetuspalveluja – raiteilla ollaan.

Allegrolla nopeammin Pietariin!Allegro juhlii 5-vuotissynttäreitään. Ensimmäinen Allegro-vuoro Helsingin ja Pietarin välillä liikennöitiin 12.12.2010 ja sen jälkeen Allegron on löytänyt jo liki 2 miljoonaa matkustajaa.  Allegro on mukava ja nopea – ensi keväänä matka-aika lyhenee vielä lähes 10 minuuttia ja Helsingistä Pietariin matkataan alle 3,5 tunnissa.

Nopean Allegro-yhteyden tulo markkinoille kasvatti Helsingin ja Pietarin välisessä liikenteessä matkustajamääriä lähes 30 prosenttia aikaisempaan verrattuna. Vaikka ruplan kurssin heikentyminen näkyykin matkustajamäärissä, Allegrossa kulkee tänäkin vuonna lähes 360 000 matkustajaa.  Pieneneviin turistivirtoihin on reagoitu hintoja laskemalla – tulevanakin vuonna Allegrolla pääsee Helsingistä Pietariin jopa 29 euron hintaan! Allegro onkin säilyttänyt hyvin markkinaosuutensa haastavassa tilanteessa.

Allegrolla lentoon

Allegrolla on neljä lähtöä Helsingistä ja Pietarista joka päivä. Junassa kulkee päivittäin sekä venäläisiä että suomalaisia työmatkalaisia, osa ykkösluokan palveluista nauttien. Suurin osa suomalaisista matkustajista kulkee Pietariin saakka, mutta myös Viipurissa piipahtaa kesäaikaan turisteja ja ostosmatkailijoita. Ilahduttavaa on suomalaisten matkustajien määrän kasvu viime aikoina – suomalaiset ovat löytäneet Pietarin kulttuuritarjonnan ja ruplan kurssi houkuttelee ostoksille. Allegro on myös osa laajempaa matkaketjua – turisti voi ostaa Finnairin lentolipun maailmalta Pietariin – jossa viimeinen osuus matkasta kuljetaankin junalla. Samoin pietarilainen Allegro-matkustaja voi vaihtaa Tikkurilassa kehäradan lentokenttäyhteyteen – ilman lisämaksua tai uuden lipun ostamista – kätevää ja edullista.

Itse tein ensimmäisen Allegro-matkani ensimmäisten joukossa heti yhteyden avautumisen jälkeen. Nopeus, mukavuus, yhteys suoraan Pietarin keskustaan  ja junan erinomaiset palvelut tekivät minusta ahkeran kanta-asiakkaan jo kauan ennen VR:lle siirtymistäni. Haastavat ajat näkyvät nyt matkustajavirroissa – Allegro yhdistää kuitenkin ainutlaatuisella tavalla kasvavat kaupungit Helsingin ja Pietarin – ja näen tässä erinomaiset tulevaisuuden näkymät pitkälle eteenpäin.

Palautteella parempaa palveluaUudistuminen ja toimintatapojen kehittäminen on välttämätöntä, jotta asioita voitaisiin tehdä entistäkin paremmin. Jos halutaan osata paremmin, pitää ottaa huomioon sekä aikaisemmat epäonnistumiset ja niistä saadut opit, kuten myös menneet onnistumiset. Merkittävien liikennehäiriöiden jälkeen osallisena olleet tahot käyvät juuri näitä asioita läpi, jotta vastaava tilanne pystytään hoitamaan tulevaisuudessa parhaalla mahdollisella tavalla.

VR toimii operaattorina rautatieliikenteessä ja vastaa liikennöinnistä oman kalustonsa ja henkilökunnan osalta sekä matkustajien informoimisesta junissa ja myyntikanavissa. Finrail Oy hoitaa rautateiden liikenteenohjausta sekä matkustajainformaatiota asemilla. Liikennevirasto puolestaan vastaa rataverkosta ja sen turvalaitteista, ratatöistä sekä liikenteenohjauksen ja matkustajainformaation koordinoimisesta. Liikennöinti rautateillä on siis monen tekijän yhteispeliä, jossa pyritään mahdollisimman saumattomaan yhteistyöhön.

Jotta VR:llä on parhaat eväät käydä eri toimijoiden kanssa tilanteita läpi, tarvitaan välittömästi ratkaisuiden kanssa tekemisissä olleiden henkilöiden näkemykset, mutta tietysti myös asiakkaiden sekä oman henkilökunnan palautteet. Liikennehäiriöitä koskevat asiakaspalautteet ovat jo pitkään tulleet Operaatiokeskukselle tiedoksi jatkotoimenpiteitä varten. Nyt otettiin uusi askel myös sisäisen palautteen antamisessa kun Operaatiokeskus avasi VR:n sisäisen Yammer-ryhmän, jota pitkin henkilökunnankin kokemukset ja palautteet poikkeustilanteen sujumisesta tavoittavat meidät entistä nopeammin.

Asiakkaita puolestaan palvelevat tutut @VRpalvelu Twitter-tili ja Yhteisellä matkalla Facebook-tili, joissa Operaatiokeskus tiedottaa liikennehäiriöistä ja asiakaspalvelutiimi vastaa kysymyksiin niin liikenteeseen kuin muihinkin mieltä askarruttaviin VR:ää koskeviin kysymyksiin.

Mukavaa joulun odotusta ja sujuvia junamatkoja kaikille lukijoille!

Kuva: Sopiva

Digitalisaation raiteilla

Digitalisaatio tarkoittaa toiminnan muuttamista jopa radikaalisti toisenlaiseksi tietotekniikan avulla. Se [digitalisaatio] tulee esiin joka paikassa, kertoi Mikael Aro kesällä EK:n haastattelussa.

1. Perinteisten työtapojen haastaminen

Ennen oli paperiarkistoja. Sitten ne skannattiin digitaaliseen muotoon, tai rakennettiin sähköisiä käyttöliittymiä paperilomakkeita korvaamaan. Nyt parhaiten menestyvät ne, jotka uskaltavat kyseenalaistaa koko rakenteen uudelleen. Tämä digitalisaatioksi nimetty muutos näkyy myös infra-alalla ja VR Trackin toiminnassa esimerkiksi koneohjauksessa. Vaikka on meillä yhä tuiki tarpeellisia paperiarkistojakin.

2. Teknologioista vauhtia

Nelikopterit, konenäkö, laserkeilaus, tietomallinnus, monitorointi, simulointi, robotiikka, analytiikka ovat kaikki enemmän tai vähemmän tuttuja kehitystehtävissä työskenteleville. Osalle ne saattavat olla vielä vaikeita termejä, joihin liittyy jonkinlainen ennakkokäsitys. Teknologioissa piilee monia mahdollisuuksia, mutta myös sudenkuoppia. Kaikkea teknologiaa ei sellaisenaan ole järkevää ottaa heti käyttöön. Elämme aikaa, jolloin digitalisaation myötä uusia asioita on tavallista enemmän. On tärkeää, että nämä termit eivät jää vain pienen piirin puuhasteluksi, vaan niistä tulee yhteisiä asioita. Se vaatii aikaa ja onnistumisia.

3. Optimointia analysoimalla

Infrastruktuurista ja liikenteestä syntyy valtavasti tietoa, jota paremmin hyödyntämällä liikennettä voidaan parantaa ja monia muita toimintoja tehostaa. Nykyisin voisi sanoa kaiken analysoinnin olevan täysin mahdollista - ainoa kysymys on, mitä se maksaa ja mitä on järkevää analysoida. Analytiikan kehitys on johtanut aiemmin aikaperusteisesta kunnossapidosta kuormitusperusteiseen kunnossapitoon.

Nyt tekniikan halventuessa yhä useammalla osa-alueella myös rautateillä voidaan harkita kuntoperusteista kunnossapitoa, kun on mahdollista saada jatkuvaa tietoa rataverkolta. Sopivia huoltoajankohtia voidaan nykyisin valikoida huomioiden kaikki siitä syntyvät kustannukset ja säästöt.

4. Uber, Airbnb, Tesla…

Kahvipöydissä kuulee usein Uberin, Airbnb:n tai Teslan mainittavan esimerkkinä uudesta tavasta tehdä asioita.  Monet hyvät esimerkit käsittelevät niitä viimeisen vaiheen parhaita ratkaisuja. Meidän tulee löytää niitä askelia, joista rakentuu yhtenäinen tiekartta menestykseen. On hienoa saada olla osa jännittävää tulevaisuutta.

Kuva: ITS Finland ry