Tauon paikka

Kahvihetket ovat tärkeitä. Ihmiset kohtaavat usein kupposen ääressä. Mutkaton ja kotoisa tunnelma tuotiin myös Robert’s Coffee -vaunuun. Vaunu liikennöi päivittäin rantaradalla Helsinki–Turku–Helsinki-välillä ja se piipahtaa kolmen viikon välein myös Tampereella. Katso kuvat, kuinka Robert’s Coffee -vaunu luotiin.


 

 

 

Vaunun suunnittelu: Robert’s Coffeen luova johtaja Henrika Paulig
Kuvat: Ville Rinne, Otavamedia

Konenäöstä hyötyä rautateille

 

Digitalisaatio näkyy rautatieympäristössä ja VR Trackissä muun muassa innovatiivisina kokeiluina. Yksi uusimmista onnistumisistamme on ollut kuvien koneellisen analysoinnin eli konenäön hyödyntäminen. Konenäössä tietokoneelle opetetaan esimerkkikuvilla, minkälaiselta jokin kohde näyttää. Konenäöllä voidaan tunnistaa esimerkiksi muotoja, värisävyjä ja tekstiä. Aineistoa voidaan analysoida konenäöllä videoiden kuvaamisen jälkeen tai reaaliaikaisesti kuvauksen aikana.

Konenäköä hyödynnetään esimerkiksi teollisuustuotannon laadunvarmistuksessa sen sijaan, että ihminen seuraisi tuotantoa linjalla. Autoihin on kehitetty konenäköä hyödyntäviä ominaisuuksia, jotka seuraavat jatkuvasti kaistalla pysymistä, turvaväliä, nopeusrajoitusta ja kevyttä liikennettä. Arkipäiväisin sovellus konenäöstä on pullojen muodot tunnistava pullonpalautusautomaatti. Myös älypuhelimet hyödyntävät konenäköä kameran kasvontunnistuksessa tai ominaisuudessa, jolla voi kääntää kuvasta tunnistetun tekstin haluamalleen kielelle.

Onnistunut kokeilu

Rautateillä tavoitellaan radan fyysisten merkkien vähentämistä. Junankuljettaja saa samaa tietoa tietojärjestelmistä, joiden ylläpitäminen on fyysistä infrastruktuuria tehokkaampaa. Radan nopeusmerkkien merkitsemiskäytännöt uudistetaan. Sen suunnittelua varten tarvittiin tarkka kuvaus nykytilanteesta. Analysoimme nopeusmerkit yli 13 000 kilometriltä rataverkkoa käyttäen konenäköä.

Liikennesektorilla on kokeiltu konenäköä Suomessa, mutta tämä on tietääksemme ensimmäinen toteutus rautateillä. Konenäön käyttäminen oli meille uutta, joten projektia suunnitellessa halusimme ensin kokeilla ja varmistaa konenäön toimivuuden. Mikäli emme olisi olleet tyytyväisiä konenäön analyysiin, olisimme voineet palata analysoinnissa ihmissilmiin konesilmien sijaan.

Projektin kuvaukset tehtiin pimenevinä syysiltoina, joten konenäkö joutui todelliseen testiin. Osa videomateriaalista kuvattiin täysin pimeissä olosuhteissa, sillä osalla liikennöitävistäkään radoista ei kulje valoisan aikaan säännöllistä liikennettä. Pääsimme silti yhteistyössä junankuljettajien ja muiden projektissa avustaneiden tahojen kanssa hyvään lopputulokseen.

Hyödynnetään tätä lisää!

On ollut mahtavaa työskennellä projektissa idean syntymisestä alkaen. Henkilöstöllämme on huikea määrä asiantuntemusta, jota yhdistelemällä uusiin teknologioihin ja tuoreisiin näkökulmiin voidaan saavuttaa tehokkaita ratkaisuja ja mielenkiintoisia risteytyksiä. Nyt lähdemme suunnittelemaan henkilöstömme kanssa uusia sovelluskohteita.

Mukavaa Uutta Vuotta 2016!

Kiitos kaikille Junablogin lukijoille kuluneesta vuodesta ja oikein mukavaa vuotta 2016! Tarjoamme ensi vuonnakin antoisia lukuhetkiä blogimme parissa.

Kuvan lähde: Pixhill.com

Kovaa menoa Pariisissa

Pariisi on esiintynyt viime kuukausien aikana kansainvälisissä uutisotsikoissa sekä hyvässä että pahassa. ISIS järjestön terroristit järkyttivät maailmanrauhaa terrori-iskuilla. Toisenlainen isku koettiin viime lauantaina, kun Ranskan ulkoministeri Laurent Fabius nuijan iskulla vahvisti uuden ilmastosopimuksen syntyneen.

Nyt saavutetulla sopimuksella on tärkeä merkitys. Edellisen kerran vuonna 2009 yritettiin Kööpenhaminassa päästä sopimukseen, mutta siinä epäonnistuttiin. Tuloksena oli pelkkää kohinaa.
Nyt päätetty sopimus antaa ilmastotyöhön vahvan poliittisen signaalin, joka tulee ohjaamaan kaikkien osapuolien toimintaa tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana. Ilmastonmuutosta on hillittävä siten, että keskilämpötilan nousu on selvästi alle 2 Celsiusastetta.

Uusi sopimus on lähtölaukaus vallankumoukselle, joka tähtää hiilineutraalien tuotteiden valmistamiseen ja palvelujen tuottamiseen.

Liikenteen rooli ilmastotyössä korostuu 

Nykyisin liikenteen osuus kasvihuonekaasupäästöistä on noin viidennes. Jatkossa kun muut sektorit pystyvät vähentämään päästöjään nousevat liikennesektorin päästöt jo kolmannekseen kokonaispäästöistä.  

Erityisen haasteellista uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto on liikennesektorille, joka tähän asti on lähes täysin perustunut fossiilisten polttoaineiden käyttöön.

Raideliikenne edelläkävijänä

Rautatieliikenne toimi edelläkävijänä jo 1800-luvulla, kun höyryhepo korvasi hevosvankkurit. 1900-luvulla muiden liikennemuotojen kehittyminen vähensi rautatien merkitystä ja uhkana oli jopa sen hiljalleen tapahtuva näivettyminen.

1900-luvun loppupuolella suurnopeusjunaliikenteen käynnistäminen käänsi kehityssuunnan, ja rautatiet enenevässä määrin kasvatti markkinaosuuttaan keskipitkänmatkan liikenteestä.

Nyt rautatieliikenne toimii taas edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä ilmastonmuutoksen hillitsijänä. Energiatehokkuus ja uusiutuvan sähköenergian käyttö on jo laajasti käytössä rautatieliikenteessä.

Kohti hiilineutraalia liikennettä

Vaikka rautatieliikenne on jo kehityksen eturintamassa, on vielä varaa parantaa. Energiatehokkuutta voidaan edelleen parantaa ja sähkövedon osuutta lisätä.

VR Groupissa on käynnistetty laaja energiatehokkuushanke, jonka yhteydessä vetureihin ja sähkömoottorijuniin asennetaan energiatehokasta ajamista tukevaa teknologiaa.  Jatkossa veturinkuljettaja entistä paremmin pystyy ennakoimaan liikennetilanteen ja sopeuttamaan tehonkäytön liikennetilanteen edellyttämälle tasolle.  

Sähkövedon osuuden lisäämiseksi tulisi satsata rataosien sähköistykseen.  Yleisestikin koko ratainfraan tulisi panostaa enemmän, koska nykyisestä rataverkosta yksiraiteista rataa on noin 90 prosenttia. Tällä on suuri vaikutus radan kapasiteettiin ja läpäisykykyyn.

Kohti hiilineutraaleja matkustusta ja kuljetuspalveluja – raiteilla ollaan.