Pariisin ilmastosopimuksesta käytännön tekoihinJoulukuussa sovittiin Pariisin ilmastosopimus, jolla yritetään saada ilmaston lämpeneminen hallintaan ja pitää lämpenemisestä aiheutuvat haitat vähäisinä.

EU:n komissio on esittänyt ei-päästökauppasektorin toiminnoille Suomen osalle -39 prosentin vähennystä vuoteen 2030 mennessä. Liikennesektorin päästöillä on merkittävin osuus ei-päästökauppasektorin päästöistä.

Komissio antoi heinäkuun lopulla myös vähähiilistä liikennettä koskevan tiedonannon. Keskeisiä osa-alueita ovat vähäpäästöiset käyttövoimat, vähäpäästöiset liikennevälineet ja liikennejärjestelmän tehokkuus.

Liikennejärjestelmään lisää tehokkuutta

Liikennejärjestelmän tehokkuuden lisäämisessä puhutaan paljon älyliikenteestä eli liikenteen digitalisaatiosta. Tällä on varmasti paljon annettavaa liikennesektorin tulevaisuuden kehitykseen.

Mutta aina on kuitenkin muistettava se tosiasia, että perustan eli fyysisen liikennejärjestelmän tulee olla toimiva kokonaisuus, matkaketjujen tulee toimia käytännön tasolla niin, että eri liikennemuodot saumattomasti tukevat toisiaan.

Liikennejärjestelmän kehitystyötä tulisi hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi tehdä laaja-alaisesti niin fyysisen liikennejärjestelmän kuin digitalisaationkin osalla. Jos kehitystyön painopiste on vain toisessa osa-alueessa, jää kokonaisuus vääjäämättä torsoksi.

VR Group haluaa olla edelläkävijä matkaketjujen kehittämisessä. Se järjestää syyskuussa Helsingissä ison Ovelta ovelle -hackathonin, jossa ideoidaan ja rakennetaan start up -yritysten kanssa matkaketjuihin liittyviä asiakaspalvelu- ja liiketoimintamahdollisuuksia.   

Fossiilisista polttoaineista biopolttoaineisiin ja sähköön

Fossiilisilla polttoaineilla ja etenkin öljyllä on ollut suuri merkitys viime vuosikymmenten aikana koko maailmankuvaan. Öljyn merkitys kuitenkin on tulevien vuosikymmenten aikana hiipumassa ja uusiutuva energia valtaa yhä enemmän alaa.

Liikennesektorilla pääpaino tulee olemaan biopolttoaineilla ja sähköllä. Henkilöautot ja bussiliikenne tulee painottumaan sähköenergiaan kun raskaassa maantieliikenteessä ja ilmaliikenteessä biopolttoaineet valtaavat alaa.

Rautatieliikenne on jo useiden vuosikymmenten ajan ollut edelläkävijä sähköenergian käytössä liikenteessä. Viime vuonna jo liki 90 prosenttia junakilometreistä vedettiin sähkövedolla, ja uusiutuvalla energialla tehdyllä sähköllä.

Kuva: Pixhill.com/lightpoet

Junalla sujuvasti ovelta ovelle – VR lähtee rakentamaan tulevaisuuden matkaketjujaHaluamme VR:llä tarjota kaikille suomalaisille nopeampia, edullisempia ja yksilöllisempiä junamatkoja. Laskimme jo hintojamme helmikuussa, nopeutimme matka-aikoja kesäkuussa ja seuraavaksi lähdemme rakentamaan matkaketjuja, joissa junamatka yhdistyy saumattomasti muihin liikennemuotoihin.  

Mitä matkaketju sitten tarkoittaa yksinkertaisimmillaan? Matkaketjuilla tarkoitetaan palvelua, vaikka mobiilisovellusta, jossa matkustaja syöttää oman lähtöosoitteensa ja määränpäänsä ja voi matkata yhdellä matkalipulla erilaisia joukkoliikennevälineitä yhdistelmällä haluttuun kohteeseen.

Palvelu tarjoaa vaihtoehdot, reittisuunnitelman, tietoa matkasta ja lipun tai alkuvaiheessa lippuja, joilla matkustaja pääsee kotiovelta vaikka sukuloimaan tai festivaaleille. Tarkoituksena on yhdistää junamatka esimerkiksi taksipalveluihin, busseihin, lentoihin, paikallisliikenteeseen tai jopa kimppakyyteihin tai auton tai pyörän vuokrauspalveluihin. Näin kuluttaja saa lisää yhteyksiä – helposti yhden palvelun kautta.

VR:llä on seurattu tarkasti muun Euroopan kehitystä. Matkaketjuista on tulossa hyvää vauhtia matkustamisen uusi ”normaali” ja useissa maissa rautatieyhtiöt ovat lähteneet vahvasti kehitykseen mukaan. Haluamme VR:llä rakentaa Suomeen kansainvälisen vertailun kestävän järjestelmän – hyviä esimerkkejä löytyy muun muassa Saksasta, Ranskasta, Hollannista ja Sveitsistä. Suomessa konkreettinen esimerkki jo toimivasta matkaketjusta on mahdollisuus matkustaa kaukoliikenteen junalipulla HSL-alueen junissa. Esimerkiksi junamatkan pääteasemaksi voi jo ostohetkellä valita Helsingin lentoaseman ja matka kotiasemalta lentokentälle taittuu yhdellä junalipulla ilman lisämaksuja kaikilta kaukoliikenneasemilta. Heinäkuussa VR:n kaukoliikenteen lipuilla tehtiin Helsinki−Vantaalle ja sieltä muualle Suomeen jo reilut 31 000 matkaa.

Ovelta ovelle -hackathon

VR ottaa konkreettisen loikan kohti matkaketjuja järjestämällä Helsingin päärautatieasemalla yhteistyökumppaneiden, muun muassa start-upien kanssa, Ovelta ovelle -hackathonin, jossa ideoidaan matkaketjuihin liittyviä käytännönläheisiä ratkaisuja. Tapahtuma kestää viikon 12.–16.9. ja asiasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan ideointiin 14.9., jolloin järjestetään yleisötilaisuus.

VR:lle matkaketjut ovat olennainen osa tulevaa liiketoimintaa ja matkaketjujen rakentaminen on ainutlaatuinen mahdollisuus lisätä junan ja koko joukkoliikenteen houkuttelevuutta.

Me uskomme, että eri toimijoiden yhteistyöllä kynnys valita joukkoliikenne madaltuu ja matkaketju on kilpailukykyinen ja myös ekologinen vaihtoehto yksityisautoilulle. Tavoitteenamme VR:llä on, että ensimmäiset pilottikohteet käynnistyvät tämän vuoden aikana ja ensi vuonna matkaketjupalvelu on jo laajemmin toiminnassa. Valmista ei tule yhdellä rysäyksellä – matkustamisen tulevaisuus rakentuu pala palalta. Tervetuloa matkalle mukaan!

Voittavaa joukkuetta rakentamassaVR:n lähiliikenteen kunnossapitoyksikössä eletään mielenkiintoisia aikoja. Olemme viimeisten vuosien aikana tehostaneet ja kehittäneet toimintojamme osana koko VR:n kehitysohjelmaa. Jatkossa vauhti kuitenkin kiihtyy entisestään, sillä vuosikymmenen lopussa on edessä todellinen testi iskukyvyllemme: HSL-alueen lähijunaliikenteen kilpailutus. Voidaksemme menestyä kilpailutuksessa tarvitsemme oikeat ihmiset oikeille paikoille – toisin sanoen voittavan joukkueen.

Tulossa oleva kilpailutus tarjoaa poikkeuksellisen mielenkiintoisen haasteen ja samalla selkeän päämäärän jokapäiväiselle toiminnallemme. Mihin asioihin haluamme sitten panostaa matkalla kohti voittoa? Tässäkin työssä kaikki lähtee ihmisistä ja sen takia laadukkaalla esimiestyöllä on äärimmäisen tärkeä rooli. Esimiehen pitää olla tasapuolinen ja kannustava sekä samalla erittäin tavoitehakuinen ja käytännön haasteet ripeästi ratkaiseva. Toinen iso teema on asioiden tekeminen mahdollisimman älykkäästi. Tämä tarkoittaa muun muassa prosessien ja tietojärjestelmien kehittämistä siten, että mahdollisimman iso osa työajasta kuluu meillä kaikilla tuottavaan työhön. Datan hyödyntäminen on tässä isossa roolissa ja laadukkaalla analytiikalla ja suunnittelulla varmistamme, että ihmiset ja materiaalit ovat aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

VR yrityksenä sekä koko joukkoliikennemarkkina ovat molemmat erittäin mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa, minkä johdosta mielenkiintoista ja haastavaa tekemistä riittää. Itse tulin taloon kuutisen vuotta sitten vastavalmistuneena valtiotieteiden maisterina ja olen edennyt asiantuntijatehtävistä ensin asiantuntijoiden esimieheksi ja nyt yksikön vetäjäksi. Hirveän montaa kertaa en tänä aikana ole taloustieteen luennoilla oppimiani osittaisdifferentiaaliyhtälöitä tarvinnut, mutta siitä huolimatta (tai ehkä juuri sen takia) hauskaa on ollut ja paljon uutta on opittu!

Jos sinulla on kykyä ja halua kehittää toimintaa sekä nähdä työsi tulokset konkreettisesti ihmisten jokapäiväisessä arjessa, tervetuloa voittavaan joukkueeseen.

Vihreällä mennään

Kiertotaloutta, uusiokäyttöä, tuotteen ekologista elinkaariajattelua.. Onko tämä kaikki vain trendikästä hifistelyä vai pakonsanelemaa resurssien käyttöä?

Koska ekologiset resurssivarannot eivät ole pohjattomat, tarvitaan kierrätystä ja siihen tähtää myös ympäristölupauksemme: Vähemmän kulutusta, enemmän kierrätystä.

VR Group on sitoutunut siihen, että vuonna 2020 mennessä kaatopaikalle joutuu syntyneen jätteen kokonaismäärästä alle 15 prosenttia. Tavoite on hyvällä mallilla, sillä tällä hetkellä kaatopaikkajätettä kertyy vain noin kymmenen prosenttia jätteen kokonaismäärästä.

Video: Videon on tuottanut Otavamedia Oma Oy.

Paikan henki – genius logiMistä syntyy paikan henki? Mielenkiintoinen ympäristö syntyy, kun rakentamisen eri aikakaudet kohtaavat sopusoinnussa, arvostaen ja täydentäen toisiaan.

Lahden suojellun rautatieaseman viereen valmistunut matkakeskus on moderni joukkoliikenteen liityntäpaikka Lahden seudulla matkustaville. Liikenteen solmukohta, jossa kohtaavat kauko- ja seutuliikenne sekä junat. Aseman eteen maamerkiksi valmistui uusi suurkatos, joka on uusi kaupunkikuvallisesti näyttävä sisääntulo kaupunkiin.

Matka tähän on kuitenkin ollut pitkä. Liikenneministeriön valtakunnallisen Matkakeskus-projektin aikana pidettiin arkkitehtikilpailu 1993, jossa etsittiin alueelle maankäytön ratkaisuja. Seuraava vaihtoehtoja tutkinut selvitys tehtiin 2003. Uusi arkkitehtikilpailu alueen ideasuunnittelusta pidettiin 2012.

Lahden rautatieasema on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi ympäristöksi Suomessa ja suunnittelussa kiinnitettiin laatutasoon erityistä huomiota. Katoksen materiaaliksi valittu kupari tuo kaupunkikuvaan arvokkuutta ja se on myös kestävä materiaali, joka patinoituu kauniisti. Kupari sopii myös väriltään hyvin historialliseen tummaan punatiileen, jota 1930-luvun rautatierakennuksissa on käytetty. Alueen valaistusratkaisut ovat innovatiivisia ja ottavat pitkän pimeän kauden huomioon.

Alueella on myös, nykyisin Lahden kaupungin omistama, vanha puinen asemapäälliköntalo, joka on suojeltu, ja etsii uutta käyttöä. Rakennus sopisi hyvin vaikka kulttuurikahvilaksi. Asemapuistoa on myös pyritty säilyttämään sen ympärillä. Aseman lähialueelta kaadetuista jalopuista on tehty asemalle odotuspenkkejä.

Tunnin kaupungit

Suomessa on pitkään elänyt visio tunnin matkan päässä olevasta kaupunkiverkostosta, jonka nopeat junat voivat tarjota tulevaisuudessa. Ensimmäinen toteutui Lahdessa, kun oikorata valmistui 2006. Projektin yhteydessä korjattiin asemarakennusta, josta saatiin esteetön hissiyhteys laituritunneliin, sekä uusittiin laiturikatokset.

Arjen logistiikkaa

Lahdessa seutu- ja kaukoliikenteen terminaali sijoitettiin rautatieaseman naapuriksi ja alue toimii myös lähiliikenteen solmukohtana. Matkakeskuksen alueelle tulee satoja uusia pysäköintipaikkoja sekä Suomen ensimmäinen robottiparkkitalo. Kävely- ja pyöräreitit eri puolilta kaupunkia on suunniteltu sujuviksi alueelle ja pyörät saavat 200 säältä suojattua pysäköintipaikkaa. Matkakeskus nopeuttaa entisestään hyviä yhteyksiä ja tarjoaa Lahden kaupungin kehittymiselle lisää potentiaalia.

Matkakeskusalueen arkkitehtuuri edustaa kansainvälistä tasoa ja alue on saanut Suomen kuntatekniikan pääpalkinnon onnistuneesta kokonaisuudesta. Paikan hyvä henki on huomioitu laajasti media-artikkeleissa jopa kansainvälisesti, kuten Archdaily-sivustolla upeissa valokuvissa.

Kuvat: ylin kuva: Tommi Lahtola, kaksi alinta kuvaa: Lassi Häkkinen