Nuoret kaipaavat luottamusta uransa alkutaipaleellaMillainen on tulevaisuuden ihannetyönantaja? Millaiset ominaisuudet houkuttelevat töihin yritykseen ja miten säilyttää alkuhuuman kaltainen imu sekä innostus työsuhteessa? Kun tulin harjoitteluun VR Groupin HR-tiimiin, sain tehtäväkseni tutkia nuorten työntekijöiden käsityksiä VR:stä. Miten ne olivat muuttuneet työharjoittelun aikana vai olivatko oletukset pysyneet samoina? Tämä oli mielenkiintoinen kysymys, sillä omat mielipiteeni yrityksestä heittivät kuperkeikkaa harjoitteluni jälkeen.

Kolmen kuukauden harjoitteluni alusta alkaen olen saanut toteuttaa työtehtäviäni melko itsenäisesti, mutta kuitenkin esimieheni tuella. Oppimisprosessin kannalta tämä on ollut ainutlaatuinen tilaisuus tarkastella omaa kykyään oppia ja kehittyä asiantuntijatehtävissä. Luottamus siihen, että pystyn suoriutumaan haasteellisistakin tehtävistä, on ollut oppimisen kannalta avainasemassa. Toinen asia, joka itselläni nousee tärkeäksi, on palaute. Palautteen saaminen omasta työstään ohjaa työskentelyä ja luo omalle oppimiselle raamit.

Näitä samoja teemoja nousi esiin myös työharjoittelijoiden yhteisessä aamupalatilaisuudessa. Työntekijöiden puolelta tärkeimmiksi koettiin luottamus ja vastuunanto. Nuoret ovat valmiita ottamaan vastuuta, mutta tarvitsevat samanaikaisesti riittävästi tukea työhönsä. Kollegoiden kanssa sparrailu ja heiltä saama tuki muodostuvat yhä tärkeämmiksi työkulttuurissa, jossa johto antaa vastuuta myös alemmille tasoille. Lisäksi se, että työajoista voidaan sopia joustavasti ja työtä saa tehdä omaan tahtiin, koettiin mielekkääksi. Tämä linkittyy tiiviisti luottamukseen.

Mielikuvat VR:stä ennen taloon tuloa herättävät hilpeyttä. Tosiasiahan on se, että VR on yksi Suomen tunnetuimmista yrityksistä, joten on vaikeaa olla muodostamatta mielipidettä siitä. Ennen harjoitteluani työskentelin VR:llä palveluneuvojana kahden vuoden ajan. Ennen taloon tuloani koin VR:n vihreänä, perinteisenä ja byrokraattisena junaliikennettä edustavana yrityksenä. Nuo samat adjektiivit eivät kuitenkaan enää edusta käsitystäni työnantajastani. Muutoksen tuulet puhaltavat norsunluutornin käytävillä ja on ollut ilo olla mukana ajamassa tätä muutosta.

Muutokset eivät kuitenkaan näin suuren kokoluokan konsernissa tapahdu hetkessä. Pohdimme aamiaistilaisuudessa myös sitä, että tapahtuuko muutos työkulttuuriin nähden liiankin nopeasti vai onko tässä juuri oikea sekoitus vanhoja perinteitä ja uusia tuulia? Siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta siitä olimme kaikki samaa mieltä, että VR-konserni on eteenpäin katsova, ajan hermoilla oleva kilpailukykyinen työnantaja.

Chai-teetä, rakkautta ja suuria kaupunkeja – VR:n hackathonin tuomaristo jakaa junamuistojaanLapsuuden junamatkat, tuoksujen täyteinen matka Etelä-Intiasta Delhiin, nuoruuden Interrailit, junanäkymä Alppien halki tai työmatkalla kirjoitettu tarina. VR:n Ovelta ovelle -hackathonin tuomaristolla on lukuisia junamatkailuun liittyviä hyviä muistoja.

VR:n ja start upien yhteisen hackathonin tuomaristoon ovat lupautuneet kansanedustaja Antero Vartia, toimittaja ja matkailuexpertti Riku Rantala, tietoyhteiskunta- ja tietoturva-asiantuntija ja kouluttaja Petteri Järvinen, Digitalist Network -verkoston perustaja, kouluttaja ja konsultti Ville Tolvanen ja Amcham Finlandin toimitusjohtaja Kristiina Helenius. VR:ää raadissa edustaa matkustajaliikenteen johtaja Maisa Romanainen.

Riku Rantala muistelee lapsuuden junareissuja Pohjanmaalle erikoispikajuna Lapponialla. Erityisen vaikutuksen teki myös Konkan Kanya Express -juna. Kakkosluokan makuuvaunussa matkaa taitettiin 40 tuntia Etelä-Intiasta Delhiin.
– Intialaisten perheiden eväiden sulotuoksut, chai-teetä ja kahvia kailottavat junakaupustelijat ja hitaasti, mutta varmasti etenevä matka läpi kymmenien kulttuurien ja kielten ihmemaan painui väkevästi mieleen, Rantala muistelee.

Elämyksiä ja hyviä fiiliksiä

Kristiina Helenius sanoo kokevansa junassa usein onnellisuusmyrskyjä.
– Se voi iskeä, kun on vaikka saapumassa Alppien halki Geneveen, ilmassa on rakkautta tai aloittaa onnistuneen keikan jälkeen kotimatkan. Junaan liittyy yleensä hyviä fiiliksiä jo siitäkin syystä, että en itse tykkää ajaa.Petteri Järvisen paras junamuisto vie opiskeluaikojen Interrailille Saksaan ja Ranskaan.
– Ulkomaanmatkailu ei 80-luvulla ollut vielä jokapäiväistä. Ensimmäinen retki suuriin kaupunkeihin oli elämys.Raati on hyvin yksimielinen siitä, mitkä asiat tekevät matkasta helpon ja sujuvan.
– Saumaton kokemus, saapuminen, matka, tarjoilut ja perille pääseminen, Ville Tolvanen listaa hyvän matkan vaatimukset.

– Lippujen, reittien ja aikataulujen löytäminen ja lisäpalvelujen varaamisen tulisi olla mahdollisimman helppoa ja kätevää, Antero Vartia sanoo.

Ovelta ovelle

Ensi viikolla järjestettävän hackathonin tarkoituksena on luoda sovelluksia, joilla matkustaja voi yhdistää junamatkan muihin kulkuvälineisiin ja parhaassa tapauksessa matkata yhdellä lipulla kotoaan kohteeseen sujuvasti ovelta ovelle. Matkaketju terminä on tuttu Vartialle ja Järviselle, lopuille raadin jäsenistä ei niinkään.
–  Jos tarkoitetaan ajatusta eri joukkoliikennemuotojen yhdistämisestä kokonaisuudeksi, niin periaatteen tasolla kyllä. Tarkemmin en tiedä, Järvinen sanoo.  

Sujuvuus, edullisuus, ekologisuus ja elämyksellisyys korostuvat raadin vastauksissa, kun he visioivat tulevaisuuden matkustamista.
– Saumattomia matkaketjuja eri paikkojen välillä niin, että matkasta voi nauttia koko ajan. Vähemmän säätöä, enemmän mahdollisuuksia ja valikoimaa nauttia matkustamisesta, Tolvanen sanoo.
– Skenaarioista riippuen tulevaisuuden matkustaminen on joko kallista harvojen herkkua ja mahdollista ainoastaan ase kädessä tai sitten entistäkin halvempaa, helpompaa, puhtaampaa ja nopeampaa. Toivon jälkimmäistä, Rantala arvioi.
– Tulevaisuuden matkustaminen on oman sängyn ja lempinojatuolin siirtämistä paikasta toiseen eli se on ”lean” kokemus. Minä siirryn, mutta kokemus säilyy ehjänä ja häiriöttömänä, Helenius sanoo.

Visioita matkustamisen tulevaisuudesta

Myös digitaalisuus on itsestään selvä asia tulevaisuuden matkassa ja kännykkä on osa liikkumista.
– Voin tarpeen mukaan joustavasti varata junalipun, kutsua itseajavan yhteiskäyttöauton tai ottaa kyydin toiselta kuskilta, joka on menossa samaan suuntaan. Monikaan ei omista omaa autoa, joka seisoisi paikallaan suuren osan ajasta. Autokanta on tehokkaassa käytössä ja vie nykyistä vähemmän parkkitilaa kaupungista. Liikkuminen tapahtuu puhtaasti tuotetulla sähköllä, joka ei aiheuta ilmastopäästöjä, Vartia tiivistää visionsa.

– Matkustaminen painottuu yhä enemmän vapaa-aikaa ja turismiin. Matkustus yhdistää yksityisen ja julkisen liikenteen parhaat puolet: tietotekniikka ohjaa liikennevälineet tarvitsijoiden luo ja koordinoi niin maa- kuin ilmakuljettimien toimintaa, jolloin palvelutaso ja matkustusmukavuus paranevat, kustannukset alenevat ja ympäristökuormitus laskee, Järvinen ennustaa.

Ovelta ovelle -hackathon järjestetään Helsingin päärautatieasemalla 12.−16.9. Yleisö pääsee kertomaan omat toiveensa tulevaisuuden matkustamiseen ja matkaketjuihin 14.9. klo 15−17. Kilpailevat ryhmät esittelevät ehdotuksensa raadille viikon päätteeksi perjantaina 16.9.

Enemmän infoa asiakkaalleRauli-myrsky ja viime maanantaina Riihimäellä rakennustöiden aiheuttama sähköratavaurio piti operaatiokeskuksen kiireisenä viime viikon ajan.

Myrsky aiheutti laajoilla alueilla vaurioita sekä ratoihin että niiden sähkörakenteisiin. Nämä kun saatiin maanantaiaamuun mennessä korjattua, niin Riihimäellä sattui rakennustyömaan räjäytystöistä aiheutunut sähköratavaurio.

Liikennevirasto vastaa radasta ja sähkö- sekä turvalaitteista, joten tällaisissa häiriöissä yhteistyö Liikenneviraston, junaliikenteen ohjauksesta vastaavan Finrail Oy:n kuin VR:n operaatiokeskuksenkin välillä on tiivistä.

Myrskystä kärsineet yksiraiteiset rataosat ovat aina herkkiä pienillekin häiriöille, mutta toisaalta korvaavien järjestelyjen hoitaminen on suoraviivaisempaa kuin runsasliikenteisen pääradan ollessa suljettu junaliikenteeltä. Tällöin häiriö on poikkeuksetta iso ja vaikuttaa välittömästi tuhansiin matkustajiin. Haasteena tälläkin kertaa Riihimäen tapauksessa olivat suuret liikenne- ja matkustajamäärät sekä korvaavien linja-autojen rajallinen saatavuus.

Meneillään on useita hankkeita, jotka parantavat tiedonkulkua ja yhteistyötä poikkeustilanteissa, kuten esimerkiksi VR:n häiriöviestijärjestelmän uusiminen. Uusi järjestelmä sujuvoittaa sekä sisäistä - että asiakastiedotusta. Näin voimme parantaa palveluamme myös häiriöiden aikana, jolloin täsmällinen tiedottaminen asiakkaita koskevista korvaavista järjestelyistä on ensiarvoisen tärkeää.

Nuoret elämyksiä metsästämässä

VR aloitti yhteistyön joulukuussa 2015 nuorten joukkoinnovointiin erikoistuneen Innokampuksen kanssa. Innokampuksen tavoitteena on nostaa koko Suomen opiskelevan nuorison innovaatiotaitoja ja -osaamista.

Halusimme nuoret mukaan miettimään tulevaisuuden junapalveluita. Innokampuksen kouluttamat Innoagentit auttavat opiskelijoita luomaan kekseliäitä ja nuoria houkuttelevia ratkaisuja tulevaisuuden junamatkalle kouluilla järjestettävissä tapahtumissa.

Nuoret haluavat itselleen oman näköisiään palveluja ja se näkyy runsaana ideoiden määränä. Tärkeää on myös päästä ideoissa ikään kuin taaksepäin idean alkulähteille: mitä ongelmaa tai haastetta idea ratkaisee.

Haemme malleja palvelujen ketterään kokeilemiseen. Miten saadaan palvelua testattua niin, että valmis tuote tai palvelu vastaa todellista kysyntää. Lisäksi nykyisin asiakkaiden odotukset voivat muuttua hyvinkin nopeasti, joten palvelujen tulisi olla muuntautumiskykyisiä. Toiminnallisuuden ehdoilla edeten saadaan lisää joustavuutta.

Liiketoiminnan suunnittelussa on oma haasteensa yhdistää junamatkustajien toiveissakin usein esiin nouseva tarve omaan rauhaan ja yksityisyyteen ja samaan aikaan odotukset ovat myös yhteisöllisiin kokemuksiin.

Yhteisöllisyyden ja elämysten tarve

Yhteisöllisyyden uusi ulottuvuus on nyt kesällä 2016 näkynyt Pokemon Go:n todella laajassa suosiossa, jossa toisten pelaajien läsnäolo on tärkeää, mutta jokaisella on mahdollisuus omaan tilaan niin halutessaan. Teknologia mahdollistaa kontaktit ja tuo kokemukseen lisäkerroksia ja informaatiota.

Tavoitteemme on luoda olosuhteet vaivattomille asiakaskokemuksille ja sitä kautta saavuttaa asiakaspysyvyyttä. Elämyksiä pitää pystyä tarjoamaan samaan aikaan kaiken ikäisille matkustajille. Onnistunut elämys johtaa suositteluun. Suositteluilla on valtava merkitys verkkoyhteisöissä ja positiivinen kokemus toisen käyttäjän kokemana ja kertomana on vahva suositus, johon luotetaan.

Ensimmäistä kertaa toukokuussa järjestetty InnoDay kokosi Hartwall Areenalle noin 10 000 nuorta. Nuoret tulivat InnoDay:hin eri puolilta Suomea Innojunilla, joissa ideoimaan pääsi alkamaan jo matkalla Hartwall Areenalle.

Innokampuksen Innoagentit ohjasivat nuoria pohtimaan VR:n antamaa aihetta Tulevaisuuden junamatkasta. Hartwall Areenalle rakensimme luovuutta edistävän innovointialueen.

Youtube-hahmo ja videobloggaaja Mikirotta eli Mikael Sundberg oli innovointialueemme vetonaulana. Mikirotan suosittu videoblogi oli houkutellut nuoria paikalle. Katso Mikirotan Innodaystä julkaisema video, jota on katsottu kymmeniä tuhansia kertoja.

Innovointialueella nuoret rakensivat esimerkiksi ideoistaan prototyyppejä legoista ja rentoutta haettiin erittäin suositusta pallomerestä. Nuoret tuottivat lähes tuhat ideaa, joista kiinnostavimmat ja oivaltavimmat palkittiin kahden hengen vapaavalintaisella kotimaan junamatkalla.

Kirjoitimme tämän junablogin yhdessä Riihimäen asiakaspalvelukeskuksessa palveluneuvojana some-tiimissä työskentelevän Juha Mäkäräisen kanssa. Juha oli kaksi päivää tutustumassa Ideat kehiin -toimintaan työparinani. Tutustuminen on osa VR-konsernissa hyvin toimivaaa vaihto-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on parantaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa eri yksiköiden välillä.

Kuva: Vilhelmiina Vuollo

Matkaketjujen paluu – älypuhelin taskussa matkaan ovelta ovelle


Start upit valtaavat Helsingin päärautatieaseman syyskuun puolivälissä. VR järjestää 12.–16.9. Ovelta ovelle -hackathonin, jossa VR ja start upit yhdessä luovat konkreettisia digitaalisia  ratkaisuja matkaketjuihin. Matkaketjuilla tarkoitetaan palvelua, esimerkiksi mobiilisovellusta, jossa matkustaja yhdistää junamatkan saumattomasti eri kulkuvälineisiin, vaikka bussiin, lentokoneeseen, taksiin tai vuokra-autoon. Näin kuluttaja saa lisää yhteyksiä helposti yhden palvelun kautta, jopa vain yhdellä lipulla. Hackathon-viikon tavoite on kunnianhimoinen: VR haluaa saada vauhtiin sellaisen digitaalisen palvelun kehittämisen, joka kestää kansainvälisen vertailun.

VR on yhtiö, joka haluaa olla matkaketjujen suunnannäyttäjä Suomessa. Toisaalta VR on yhtiö, jolla on vahva tarina ja pitkä historia. Pystymme ammentamaan myös menneistä vuosikymmenistä ideoita tulevaisuuden matkustamiseen.

Ovelta ovelle -palvelu oli VR:ssä käytössä jo 60–70-luvuilla, kun VR:n omien kuorma-autojen kylkeen oli maalattu  tämä mainoslause. Autot hakivat tavaraa tehtailta, veivät sitä juniin, määränpäässä Ovelta ovelle -kuorma-auto oli odottamassa ja toimitti tavaran sen jälkeen nopeasti suoraan liikkeisiin. Siitä matkaketjussa on myös kyse: helppoudesta, sujuvuudesta ja saumattomasta matkasta.

Matkaketjut tuovat mieleen muistoja myös rengasmatkoista, joiden kultakausi ajoittui sotien jälkeiseen aikaan 50–60-luvuille. Kotimaan viikon mittaisia kierroksia markkinointiin vihkosilla, joihin oli koottu valmiit matkareitit junilla, höyrylaivoilla sekä linja-autoilla. Lisäksi matkalaiset saivat samassa paketissa suositukset kunkin matkareitin parhaista nähtävyyksistä sekä tiedon lippujen hinnoista. Kokonaismatkapaketin tarjoava vihkonen kuulostaa nykyajan sovellukselta – muoto on vain toinen. Moni saattaa muistaa rengasmatkat myös visuaalisesti upeista julisteista, sen ajan nettisivuista.

Mitä sitten tämän päivän matkustaja odottaa matkaketjuilta ja sitä tarjoavalta palvelulta? Matkaketjun on vastattava matkustajien arjen tarpeisiin. Kuluttajat ovat  tottuneet asiointi- ja viihdepalvelujen saatavuuteen älypuhelimella ja myös matkaketjun on kuljettava jokaisen taskussa. Palvelun on oltava helppokäyttöinen, maksuliikenteen luotettavaa ja sujuvaa. Tärkeää on myös se, että matkailija pidetään ajan tasalla matkan eri vaiheissa. Esimerkiksi ovatko vaihtoyhteydet aikataulussa tai mistä löytyvät laiturit, josta bussit lähtevät junamatkan jälkeen?

VR:lle matkaketjut ovat tärkeä osa tulevaa liiketoimintaa ja matkaketjujen rakentaminen on hieno mahdollisuus lisätä junien ja koko joukkoliikenteen houkuttelevuutta. VR kuljettaa jo nyt yli 100 miljoonaa matkustajaa vuodessa lähiliikenteessä, kaukoliikenteessä, Venäjän liikenteessä ja linja-autoilla. Näin suuresta joukosta huolehtiminen on meille sydämen asia. VR ei voi sivuuttaa keskustelua ja tarvetta helpottaa meidän kaikkien liikkumista. Siksi matkaketjut. On matkaketjujen paluun aika – ovelta ovelle.

Hackathon viikko alkaa päärautatieaseman lipunmyynnissä 12.9 ja päättyy osallistuvien tiimien töiden arviointiin perjantaina 16.9. Suuri yleisö on tervetullut kertomaan omia toiveitaan matkaketjuihin 14.9., jolloin Helsingin päärautatieasemalla järjestetään yleisötilaisuus. Tiimien työskentelyä voi seurata myös sosiaalisen median kanavissamme Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa.

Kuvat: Rautatiemuseo